Tuesday, June 19, 2018

അപാര്‍ടു്മെന്റു് ഉടമകളുടെ നിയമപരമായ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാന്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടുക - 1983 ലെ അപാര്‍ടു് മെന്റു് ഓണര്‍ഷിപ്പു് ആക്ടു് പ്രകാരം അപാര്‍ടു്മെന്റുടകളുടെ രേഖകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ സബ് രജിസ്ട്രാര്‍മാര്‍ക്കു് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കുക

കേരളത്തിന്റെ പാര്‍പ്പിടാവശ്യവും സ്ഥലപരിമിതിയും ജനസാന്ദ്രതയും കണക്കിലെടുത്തു് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിലെ അപാര്‍ടു് മെന്റുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനു് വേണ്ടി അപാര്‍ടു്മെന്റു് ഒരു ആസ്തി ഖണ്ഡമായി കണക്കാക്കി അവയുടെ കൈമാറ്റവും പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശവും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചു് നിയമ പുസ്തകത്തില്‍ ഒരു നിയമം എഴുതി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടു്. കേരള അപാര്‍ടു്മെന്റു് ഓണര്‍ഷിപ്പു് ആക്ടു് 1983. അപാര്‍ടു്മെന്റിനോടൊപ്പം അതിന്റെ പൊതു ഇടങ്ങളുടെ ഓഹരിയും ഓരോ ഉടമയ്ക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍, ആ ഓഹരികള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു് ഉടമകളുടെ കൂട്ടായ്മ കേരളത്തില്‍ നിലവിലില്ല. പകരം, ധര്‍മ്മ സ്ഥാപനം രജിസ്റ്ററാക്കല്‍ നിയമപ്രകാരമുള്ള കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിച്ചു് അവയെക്കൊണ്ടു് മെയിന്റനന്‍സും സേവനങ്ങളും നല്‍കിപ്പിച്ചു് പൊതു ആസ്തികളുടെ ഉടമാവകാശം ബിര്‍ഡര്‍മാര്‍ സ്വന്തം കമ്പനിയില്‍ നിലനിര്‍ത്തുകയാണു്. ഓഹരി കൊണ്ടു് ഉടമാവകാശമോ നിയന്ത്രമണോ ഭരണാവകാശമോ ഉടമകള്‍ക്കു് ലഭിക്കുന്നില്ല. അതിനു് ഉടമകളുടെ അസോസിയേഷന്‍ തന്നെ വേണം. ധര്‍മ്മ സ്ഥാപനം മതിയാകില്ല. അതാണു് 1983 ആക്ടു് ഉറപ്പാക്കുന്നതു്. പക്ഷെ, കേരളത്തില്‍ അതു് ഒരിടത്തും നടപ്പാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

കേരളത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ വികാസ നിലവാരത്തിനു് നേരെ കൊഞ്ഞനം കുത്തുന്ന ഒന്നാണു് നാളിതു് വരെ നടപ്പാക്കപ്പെടാത്ത ഈ നിയമം. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിയമത്തിന്റെ പകര്‍പ്പാണിതു്. അവിടെ അതു് ഏറിയും കുറഞ്ഞും നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബില്‍ഡര്‍മാരും ചേര്‍ന്നുള്ള കള്ളക്കളിയിലൂടെ ഈ നിയമം നടപ്പാക്കപ്പെടാതെ അപാര്‍ടു്മെന്റു് വാങ്ങുന്ന മുഴുവന്‍ ഉടമകളും കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

അപാര്‍ടു്മെന്റിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ വില്കപ്പെടുന്ന അപാര്‍ടു്മെന്റുകളൊഴിച്ചുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ പൊതു ഭാഗങ്ങളും അതിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും മറ്റു് അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും ഈ നിയമം നടപ്പാക്കപ്പെട്ടാല്‍ വാങ്ങുന്നവരുടെ ജനാധിപത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാകും. അതില്ലെങ്കില്‍ അവ ബില്‍ഡറുടേയോ പ്രൊമോട്ടറുടേയോ പേരില്‍ നിലകൊള്ളും. ഭാവിയില്‍ അവ പുനര്‍ നിര്‍മ്മിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഉടമകള്‍ കബളിപ്പിക്കപ്പെടുക. പഴയ ബില്‍ഡറല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കും അതു് പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കാനാവില്ല. ഇന്നു് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ കൂട്ടായ്മകളെല്ലാം ദൈനന്തിന നടത്തിപ്പിനും ക്ഷേമസൌകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുന്നതിനും മാത്രം അധികാരമുള്ള ധര്‍മ്മ സ്ഥാപനങ്ങളായാണു് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു്. മേല്‍ ആക്ടിന്റെ പരിധിയിലായാല്‍ അത്തരം കൂട്ടായ്മകള്‍ക്കു് സ്വത്തു് കൈകാര്യ ചെയ്യാനും ലാഭം ഉണ്ടെങ്കില്‍ അതു് വീതിക്കാനും അവകാശാധികാരങ്ങളുള്ളപ്പോള്‍ ചാരിറ്റബില്‍ ട്രസ്റ്റു് ആക്ടനുസരിച്ചു് നിലവിലുള്ള കൂട്ടായ്മകള്‍ക്കു് അതിനു് അനുവാദമില്ല. അവ സമൂഹത്തിന്റെ ട്രസ്റ്റി എന്ന നിലയില്‍ മിച്ചം സമൂഹത്തിനു് വേണ്ടി ചെലവാക്കാന്‍ ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നുമറിയാതെ തങ്ങള്‍ക്കു് പൂര്‍ണ്ണ അധികാരാവകാശങ്ങളുണ്ടെന്ന മിഥ്യാ ബോധം വെച്ചു് പുലര്‍ത്തുന്നവരാണു് ഇന്നു് കേരളത്തിലെ അപാര്‍ടു്മെന്റു് ഉടമകളും അവരുടെ കൂട്ടായ്മകളും. 

ആക്ടിന്റെ പ്രധാന വകുപ്പുകള്‍
==1983 ആക്ടു്  പ്രകാരം അപാര്‍ടു് മെന്റു് ഉടമകളുടെ കൂട്ടായ്മ സൊസൈറ്റിയായോ സഹകരണ സംഘമായോ കമ്പനിയായോ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണു്.
== കൂട്ടായ്മയുടെ രൂപമേതായാലും, അതിനു് വേണ്ടതു് മുഴുവന്‍ ഉടമകളും ഈ ആക്ടിന്റെ പരിധിയില്‍ വരാന്‍ സമ്മതമാണെന്നു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആധാരം സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുക എന്നതാണു്.
== ആര്‍ക്കും ഈ കൂട്ടായ്മയില്‍ നിന്നു് ഒഴിഞ്ഞു് നില്കാനാവില്ല. കാരണം, അപാര്‍ടു്മെന്റു് വാങ്ങുന്നതിലൂടെ അത്തരം ഒരു കൂട്ടായ്മയില്‍ അവര്‍ സ്വയം ചേരുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.
== സമ്മത പ്രഖ്യാപനാധാരം (ഫോറം എ) രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സബ് രജിസ്ട്രാര്‍മാര്‍ക്കാണു് നിയമം നല്‍കിയിരിക്കുന്നതു്. അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളും ഫോമുകളും ആക്ടിന്റെ അനുബന്ധമായി നിലവില്‍ വന്നിരിക്കുന്ന കേരള അപാര്‍ടു്മെന്റു് ഓണര്‍ഷിപ്പു് ചട്ടം 1994 ല്‍ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. (പക്ഷെ, സബ് രജിസ്ട്രാര്‍മാര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ഇല്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞു് അവ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ല.)
== ബില്‍ഡറോ പ്രൊമോട്ടറോ ഈ ആധാരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ ഒറ്റ രജിസ്ട്രേഷന്‍ മതി. അവരതു് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്‍ വാങ്ങി ഉടമാവകാശം നേടിയ ഓരോ ഉടമയും അതു് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്നാണു് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നതു്. (മൊത്തം ഉടമയോ - Sole Owner അല്ലെങ്കില്‍ എല്ലാ ഉടമകളും - All Owners എന്നതാണു് പദപ്രയോഗം).
== ഫോറം എ (സമ്മത പ്രഖ്യാപനാധാരം) രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു് കഴിഞ്ഞാല്‍ ആ വിവരം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളോടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട അധികാരി മുമ്പാകെ സമര്‍പ്പിക്കണം. എറണാകുളത്തു് അതു് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ (ഡിസാസ്റ്റര്‍ മാനേജ്മെന്റു്) ആണു്.
== അതു് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതിന്റേയും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിക്കു് സമര്‍പ്പിച്ചതിന്റേയും വിവരങ്ങളടങ്ങുന്നതാണു് അപാര്‍ടു്മെന്റു് സമര്‍പ്പിക്കുന്ന ആധാരം (ഫോറം ബി). അതു് വീണ്ടും സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ മുമ്പാകെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം.
== അതേ സമയം തന്നെ ആക്ടില്‍ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചു് അസോസിയേഷന്റെ നിയമാവലി തയ്യാറാക്കി അതും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണം. (ഈ സംഘം ഒരു നിര്‍ബ്ബന്ധിത കൂട്ടായ്മയാണു്. ജനാധിപത്യപരമായി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളാണുള്ളതു്. കൂട്ടായ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളും കൂട്ടായ അടുക്കളകളും കൂട്ടായ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളടക്കം ഉല്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഭാവി സമൂഹ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാഗ് രൂപമായി ഇതിനെ കാണാം. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും ഉപാധി അടുക്കളയില്‍ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്രമാണെന്നതിനാല്‍ അതിനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം ഈ സാമൂഹ്യ ജിവിതം ഉറപ്പാക്കുന്ന നിര്‍ബ്ബന്ധിത കൂട്ടായ്മയില്‍ ദര്‍ശിക്കാം)
== അതോടെ പൊതു ഇടങ്ങളും സ്ഥലവും അടക്കം പൊതു ആസ്തികളെല്ലാം ബില്‍ഡറുടേയോ പ്രൊമോട്ടറുടേയോ കൈകളില്‍ നിന്നു് ഉടമകളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ കൈവശമാകും.

പക്ഷെ ഈ നിയമം കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കപ്പെടാതെ നോക്കാന്‍ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാര്‍ക്കു് ഇതേ വരെ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണു് ആശ്ചര്യകരമായിരിക്കുന്നതു്. അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികളും ബില്‍ഡര്‍മാരും ചേര്‍ന്നു് അതു് നാളിതു് വരെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ നിയമം നടപ്പാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണു് വൈറ്റിലയിലുള്ള മിസ്റ്റിക് ഹൈറ്റ്സ് 3 എന്ന അപാര്‍ടു്മെന്റു് സമുച്ചയത്തിലെ ഉടമകള്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്.

നിര്‍ദ്ദിഷ്ട അധികാരിയായ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍ ഉടമകളുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചു് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും അസോസിയേഷനും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവു് നല്‍കി കഴിഞ്ഞു.

സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ തൃപ്പൂണിത്തുറ ഇതിനുള്ള നടപടിക്രമം ആവശ്യപ്പെട്ടു് മേലധികാരിക്കു് ഉടമ നല്‍കിയ അപേക്ഷ  കൈമാറിയിരിക്കുകയാണു്.

രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടത്താനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിന്നും ഉടമകള്‍ക്കു് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.  ഫോറം എ യോടൊപ്പം സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട രേഖ അംഗീകൃത സൈറ്റു് പ്ലാനും ബില്‍ഡിങ്ങു് പ്ലാനുമാണു്. അതനുസരിച്ചുള്ള പൊതു ആസ്തികളുടെ വിവരങ്ങളാണു് നല്‍കേണ്ടതു്. എന്നാല്‍ അംഗീകൃത പ്ലാനില്‍ നിന്നു് വ്യതിചലിച്ചു് പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടി അതെല്ലാം തങ്ങളുടേതാണെന്നു് വരുത്തി ഉടമകള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം ശരിയല്ലെന്നു് വാദിക്കാനാണു് ബില്‍ഡറുടെ ശ്രമം. ഇത്തരം നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു് ഒതുക്കുകയാണു് ബില്‍ഡര്‍മാര്‍ ചെയ്യുന്നതു്. അതു് പ്രകാരം വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ പേരില്‍ ഉടമകള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ തെറ്റാണെന്നു് വാദിച്ചു് ജയിക്കാമെന്നാണു് ബില്‍ഡറുടെ ധാരണ. നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലാണെങ്കില്‍ അതയാളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണു്. പക്ഷെ, പണം മുടക്കി അപാര്‍ടു്മെന്റു് വാങ്ങുന്നവര്‍ക്കു് വേണ്ടി കരാര്‍ പ്രകാരം ബില്‍ഡര്‍മാര്‍ നടത്തുന്ന നിര്‍മ്മാണത്തിലെ നിയമ ലംഘനം ഒരു കാരണവശാലും ബില്‍ഡര്‍മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തില്ല. നിയമത്തിന്റെ പിടിയില്‍ അവര്‍ പെടുക തന്നെ ചെയ്യണം. അതേ സമയം ഉടമകള്‍ക്കു് കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള, അംഗീകൃത പ്ലാനുകള്‍ പ്രകാരമുള്ള ആസ്തികളും സൌകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത്തരം നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ക്കും വഞ്ചനയ്ക്കും തട്ടിപ്പിനുമുള്ള ശിക്ഷ ബില്‍ഡര്‍മാരെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

ആയിരക്കണക്കിനു് ബില്‍‍ഡര്‍മാര്‍ക്കു് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിനു് ഉടമകളെ വഞ്ചിക്കുകയാണു് കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടവും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബില്‍ഡര്‍മാരും ചേര്‍ന്നു് ചെയ്യുന്നതു്. ഇതിനൊരറുതി വരുത്തുന്ന വളരെ നിര്‍ണ്ണായകവും ദൂരവ്യാപക ഫലങ്ങളുമുളവാക്കുന്ന ഒരു സമര രംഗത്താണു് വൈറ്റില മിസ്റ്റിക് ഹൈറ്റ്സ് 3 ലെ ഉടമകള്‍.

കേരളത്തിലെ ഇടതു് പക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സര്‍ക്കാരിന്റേയും അതിനു് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സിപിഐ(എം) ന്റേയും രജിസ്ട്രേഷന്‍ വകുപ്പു് മന്ത്രിയുടേയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടേയും അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ അര്‍ഹിക്കുന്ന വിഷയമാണിതു്. പ്രവാസികളടക്കം ലക്ഷക്കണക്കായ അപാര്‍ടു് മെന്റു് ഉടമകള്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും ആശ്വാസം പകരുന്ന തീരുമാനവും നടപടികളും ഈ സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നു് അവര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Thursday, April 19, 2018

ടെലികോം സേവനങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയിലാകണംആര്‍ക്കും ആരോടും എവിടെനിന്നും അതിരുകളില്ലാതെ ആശയവിനിമയം ചെയ്യാന്‍ കഴിയും വിധം വിവര വിനിമയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസം നടന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സാമൂഹ്യ നേട്ടത്തിന്റെ ഉറവിടം നാളിതു് വരെ ലോകമാകെ ഏറിയ പങ്കും പൊതു മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു് പോന്ന ടെലികോം സേവന സംവിധാനമെന്നതു് പോലെ ടെലകോം ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉല്പാദന മേഖലയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ നേട്ടങ്ങളുടെ ഗുണഫലം സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിനു് കയ്യടക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണു് മുതലാളിത്ത ഭരണകൂടങ്ങള്‍ നിലവില്‍ ചെയ്തു് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അതിനായി ടെലികോം സേവന-നിര്‍മ്മാണ മേഖലകള്‍ സ്വകാര്യ കുത്തകകള്‍ക്കു് കൈമാറുന്നു. ടെലികോം മേഖലയ്ക്കു് പുറത്തു് വിവര സാങ്കേതിക മേഖല എന്ന വലിയൊരു വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം തന്നെ വളര്‍ന്നു് വികസിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ സമ്പത്തിന്റെ സ്വകാര്യ കയ്യേറ്റം അനുവദിച്ചു് കൊടുക്കുന്ന മറ്റു് പലതും പോലെ ഒരു മേഖലയായി ടെലികോം മേഖലയും മാറിയിരിക്കുന്നു. ടെലികോം മേഖലയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഈ കയ്യേറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും.

കാരണം, വിവര വിനിമയത്തിന്റെ സാര്‍വ്വത്രികതയുടെ അടിസ്ഥാനം പ്രകൃതി വിഭവമായ സ്പെക്ട്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വികാസമാണു്. വെള്ളം പോലെ, വായു പോലെ, ആസൂത്രിതമായാണെങ്കില്‍ എത്രവേണമെങ്കിലും എടുത്തുപയോഗിക്കാവുന്ന ഒന്നായ സ്പെക്ട്രം സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിനു് കൈമാറുന്നതു് സമൂഹത്തോടുള്ള വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണു്. മാത്രമല്ല, ആശയ വിനിമയ രംഗത്തെ മൂലധന കുത്തകകളുടെ സ്വാധീനം വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും ബാങ്കിങ്ങും ധനകാര്യവും ആസൂത്രണവും ഭരണ നിര്‍വ്വഹണവും പോലെ ഇതര അവശ്യ സേവന മേഖലകളിലും മൂലധന കുത്തകകളുടെ ആധിപത്യം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാനുപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മൊത്തത്തില്‍, ഈ രംഗത്തെ ചൂഷണം മാത്രമല്ല, എല്ലാ മേഖലകളിലും ധനമൂലധന കുത്തകയുടെ സമഗ്രാധിപത്യം സമൂഹത്തിനു് മേല്‍ അടിച്ചേല്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉപാധിയായി കൂടി ഈ സാമൂഹ്യ സമ്പത്തിന്റെ കയ്യേറ്റത്തെ കാണണം.

ടെലികോം രഗത്തെ പൊതു മേഖലയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്നു് പത്തിലൊന്നിലും താഴെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മുപ്പതു് ശതമാനത്തിനു് താഴെയായതോടെ കമ്പോളത്തിലെ നിര്‍ണ്ണായക ഇടപെടല്‍ സാധ്യത പൊതുമേഖലയ്ക്കു് നഷ്ടപ്പെട്ടു് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്നു് പൊതുമേഖല ഈ രംഗത്തു് നിന്നു് നിഷ്ക്രമിക്കുമെന്നു് മാത്രമേ കാണേണ്ടതുള്ളു. അതാകട്ടെ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒരു ഉത്തരവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സര്‍ക്കാരിന്റെ അത്തരം ഏക പക്ഷീയമായ തിട്ടൂരങ്ങളെ ചെറുക്കാനുള്ള പൊതു മേഖലാ ടെലികോം തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ശേഷി ഇന്നു് വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നം തന്നെയാണു്. ഉപഭോക്താക്കളായ ജനങ്ങളാകട്ടെ പൊതു മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം വേണ്ടത്ര മനസിലാക്കുന്നുമില്ല. മനസിലാക്കുന്നവര്‍ക്കു് പോലും പൊതു മേഖലയുടെ സേവനം മാത്രം കൊണ്ടു് ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാനുതകും വിധം പൊതു മേഖലയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഇല്ലാതെയുമായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയം, ടെലികോം രംഗത്തു് നിന്നു് പൊതു മേഖല പുറത്തായാല്‍ പിന്നെ ഉപഭോക്താക്കളാകെ സ്വകാര്യ കുത്തകകളുടെ ദയാദാക്ഷിണ്യത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോഴേയ്ക്കും പരിഹാരം അസാദ്ധ്യമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇതിന്റെ മറുവശം, സാങ്കേതികവിദ്യ കൈവരിച്ച ഈ വമ്പിച്ച വികാസം, ടെലികോം മേഖലയെ മൊത്തത്തില്‍ പൊതു മേഖലയേക്കാളും സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയെക്കാളും സാമൂഹ്യമാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണു് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നതാണു്. അടിസ്ഥാന ഘടകമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ വിവര വിശകലനിയടക്കമുള്ള ടെലികോം ഉപകരണങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം പൊതു മേഖലയിലുള്ള വന്‍കിട കമ്പനികള്‍ നടത്തുമ്പോള്‍ തന്നെ, അവ വാങ്ങി സ്പെക്ടമോ കേബിളുകളോ ഉപയോഗിച്ചു് ടെലികോം സേവനങ്ങള്‍ സ്വയം ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകള്‍ക്കു് ഒരുക്കാവുന്നതാണു്. സ്വയംഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവ അനുഭവിക്കാന്‍ സമൂഹത്തിനു് കഴിയും. അതിനു് സ്വകാര്യ കുത്തകകളുടെ ഇടത്തട്ടു് സേവനം ആവശ്യമില്ല തന്നെ. ഇന്നുള്ള പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു് (Local Self Govt Institutions - LSGIs) ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണു്. അതല്ലെങ്കില്‍ സ്വയംഭരണ സമൂഹമെന്ന (Self Governing Communities) സങ്കല്പനം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണു്. സാങ്കേതികമായി ഇതു് സാധ്യമാണെന്നതിന്റെ തെളിവാണു് ഇന്നു് വിദേശ കോളുകള്‍ ചോര്‍ത്തിക്കൊടുത്തു് വന്‍കിട ടെലികോം കമ്പനികളുടെ വരുമാനം തട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ടതെങ്കിലും കള്ളകമ്പനികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം.

മാത്രമല്ല, ഇന്റര്‍നെറ്റു് പോലെ തന്നെ ടെലികോം ശൃഖലയ്ക്കും വിതരിത ഘടന (Distributed Architecture) തന്നെയാണുള്ളതു്. ശൃംഖലകളുടെ ശൃംഖലയാണു് ദേശീയവും സാര്‍വ്വദേശീയവുമായ ശൃംഖല എന്ന കാര്യം ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയില്‍ സാമാന്യ വിവരമുള്ളവര്‍ക്കു് പോലും അറിയുന്ന കാര്യമാണു്. പക്ഷെ, ഇന്നത്തെ ആഗോള സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ശൃംഖല അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു് കണ്ടു് വളരുന്ന സമൂഹം ഇന്റര്‍നെറ്റിനു് കേന്ദ്രീകൃത ഘടനയാണുള്ളതെന്ന വളരെ വികലമായ ധാരണ വെച്ചു് പുലര്‍ത്തുന്നതു് ബദല്‍ സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനു്തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടു്. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ശൃംഖല ആഗോളമായി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതു് ശരിയാണു്. കാരണം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിതരിത ഘടന ജനങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നതു് മാത്രമാണു്. അതേ സമയം, ഈ ആഗോള സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ശൃംഖലയുടെ സെര്‍വ്വറുകള്‍ മാത്രമാണു് കുത്തകകളുടേതായിട്ടുള്ളതു്. ഉപയോക്താക്കളുടെ ഉപകരണങ്ങളും പ്രാദേശിക സെര്‍വ്വറുകളും അവയും കേന്ദ്ര സെര്‍വ്വറുകളുമായുള്ളതടക്കം എല്ലാ ബന്ധ മാധ്യമങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ വകയാണു്. പൊതു മേഖലയിലോ സ്വകാര്യ മേഖലയിലോ ഉള്ള ദേശീയ ടെലികോം സേവന ദാതാക്കളാണു് അവയെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതു്. അതായതു് ആഗോള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങള്‍ സെര്‍വ്വറുകള്‍ മാത്രം കൈവശം വെച്ചു് സാര്‍വ്വദേശീയമായി തദ്ദേശീയ ടെലികോം വിഭവങ്ങള്‍ യാതൊരു ചെലവുമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചു് വിവരം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അവ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു് വരുമാനമുണ്ടാക്കുകയും സാമ്രാജ്യത്വ താല്പര്യത്തില്‍ അവ യുഎസ് സര്‍ക്കാരിനു് ചോര്‍ത്തിക്കൊടുക്കുകയുമാണു് ചെയ്യുന്നതു്. (അമേരിക്കന്‍ നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ഏജന്‍സിയുടെ സാങ്കേതിക കോണ്‍ട്രാക്ടറും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സംരംഭകനുമായിരുന്ന എഡ്വേര്‍ഡു് സ്നോഡന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഓര്‍മ്മിക്കുക).

ചുരുക്കത്തില്‍, ടെലികോം സേവന ദാതാക്കള്‍ പശ്ചാത്തല സൌകര്യം മാത്രം ഒരുക്കി കൊടുത്തു് വരുമാന സ്രോതസുകളായ മേല്‍ത്തട്ടു് വിവര സേവനങ്ങള്‍ ആഗോള കുത്തകകള്‍ക്കു് അടിയറ വെയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അവയും ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു് വരുമാനമുണ്ടാക്കാന്‍ ദേശീയ സേവന ദാതാക്കള്‍ തയ്യാറാകണം. ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ഇത്തരം സേവനങ്ങള്‍ കൊടുത്തു് തുടങ്ങണം. അതിലൂടെ സാമ്രാജ്യത്യാധിപത്യത്തോടുള്ള വിധേയത്വം ഏറിയെ പങ്കും ഒഴിവാക്കാനുമാകും.

മറ്റൊരു വശത്തു്, ടെലികോം രംഗത്തിന്റെ വികാസ ഫലമായ ഐടി സേവനങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളായി ബിഎസ്എന്‍എല്‍ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതു് തികച്ചും അയുക്തികവും അനാവശ്യവുമാണു്. ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ന്റെ സേവന പ്രദാനവും ഭരണ നിര്‍വ്വഹണവും നടത്തുന്നതിനു് SAP ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതു് 6000 കോടി രൂപയുടെ ആദ്യ നിക്ഷേപം മുടക്കിയാണു്. അതിന്നും ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുമില്ല. 600 കോടിയില്‍ തടങ്ങി ഓരോ വര്‍ഷവും വര്‍ദ്ധിച്ചു് വരുന്ന വാര്‍ഷിക മെയിന്റനന്‍സ് ചെലവു് ഇന്നു് 900 കോടിയോളം എത്തിയിരിക്കുന്നു. വാര്‍ഷിക മെയിന്റനന്‍സ് ചെലവിന്റെ പകുതി തുക കൊണ്ടു് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ നു് ഇതിനേക്കാല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സേവന ശൃംഖല സ്വന്തമായി സ്ഥാപിച്ചുപയോഗിക്കാം. മാത്രമല്ല, ഒരിക്കല്‍ അതിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വായത്തമായിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും ശൃംഖലാധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ ചെലവില്‍ ക്ലൌഡ് മാതൃകയില്‍ നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനമായി ബിഎസ്എന്‍എല്‍ നു് മാറാം. ബാങ്കു്, ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, അടക്കം എല്ലാ പൊതു മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടേയും ശൃംഖലാധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങളുടെ വിതരിത ഡാറ്റാ സെന്ററുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചു് നല്‍കുക എന്ന സേവനം ബിഎസ്എന്‍എല്‍ നു് ചെയ്യാവുന്നതാണു്. ഇന്നു് അപ്രസക്തമായി വരുന്ന എക്സ്ചേഞ്ചു് പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങളായ ജനറേറ്ററും ബാറ്ററിയും യുപിഎസും സ്ഥലസൌകര്യവും അടക്കം വിഭവങ്ങളുടെ മൂല്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സേവനമാണിതു്. മാത്രമല്ല, ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ന്റെ ലൈനുകളുടെ വിപണനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗവുമാണതു്. ക്ലൌഡ് കേന്ദ്രങ്ങളായി വരുമാനസൃഷ്ടി നടത്തുകയും അതിലൂടെ സ്വന്തം ലൈനുകളുടെ വിപണനം ഉയര്‍ത്തുകയും അടക്കം ഒട്ടേറെ മൂല്യ വര്‍ദ്ധിത സേവനങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം കാലില്‍ നിന്നു് ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായി ബിഎസ്എന്‍എല്‍ നു് മാറാം.

പകരം, ഇവിടെ നിര്‍മ്മിച്ചുപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം (85% ഉം) വലിയ വില നല്‍കി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും സ്വന്തമായി വികസിപ്പിക്കാവുന്ന സേവന പ്രദാന-ഭരണ നിര്‍വ്വഹണ സംവിധാനങ്ങള്‍ വളരെ കൂടിയ സേവനത്തുക നല്‍കി ഏര്‍പ്പെടുത്തുതയും ചെയ്യുന്നതടക്കം ധൂര്‍ത്തില്‍ ആറാടുന്നതിലൂടെയാണു് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ അതിന്റെ ഇന്നത്തെ പതനത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളതു്. ജിവനക്കാരുടെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകള്‍ കര്‍ശനമാക്കാനും ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും ശമ്പള പരിഷ്കരണം നിഷേധിക്കാനും ഈ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്കാണു് ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. നഷ്ടം തനിയെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. മാനേജ്മെന്റു് ദൌര്‍ബ്ബല്യങ്ങളും ധൂര്‍ത്തും മൂലവും മനപൂര്‍വ്വം നഷ്ടത്തിലാക്കി സ്വകാര്യവല്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയും വരുത്തി വെയ്ക്കുന്നതാണു്. വരുമാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള വികസന-വൈവിദ്ധ്യവല്കരണ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്കരിച്ചു് നടപ്പിലാക്കിയും ചെലവു് കുറയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടി ഇറക്കു് മതിക്കു് പകരമുള്ള ഉല്പാദനശേഷിയും സ്വയംനവീകരണശേഷിയും ആര്‍ജ്ജിക്കുകയും ചെയ്തു് കൊണ്ടു് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ നു് ഇനിയും അതിന്റെ പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവും തിരിയെ പിടിക്കാം.

അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയില്‍ ബിഎസ്എന്‍എല്‍ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുകയും ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉല്പാദനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പൊതു മേഖലാ സംരംഭമായി ഉയരുകയും സേവനങ്ങള്‍ ആവശ്യാനുസരണം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വയംഭരണ സമൂഹങ്ങളുടെ അതി വിപുലമായ ശൃംഖലയ്ക്കു് അവ ലഭ്യമാക്കുകയും വേണം. അത്തരത്തില്‍ ആശയ വിനിമയ ശൃംഖല സാമൂഹ്യമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടു് സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന സമൂഹ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രേരക ശക്തിയായി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ മേഖല മാറണം.

Tuesday, December 19, 2017

പെന്‍ഷന്‍ ദിന ചിന്തകള്‍, 2017 - ജോസഫ് തോമസ്
ഈ വര്‍ഷത്തെ പെന്‍ഷന്‍ ദിന ചിന്തകളില്‍, 1982 ഡിസംബര്‍ 17നു് നകാര കേസ് ഉറപ്പാക്കിയ പെന്‍ഷന്‍ തുല്യതയോടും തൊഴിലാളികള്‍ പൊതുവെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാര്‍വ്വത്രിക പെന്‍ഷന്‍ ലഭ്യതയോടുമൊപ്പം പെന്‍ഷനടക്കം സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റേയും തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തിന്റേയും കര്‍ഷകരുടെ വരുമാനത്തിന്റേയും മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന്റെയാകെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളതു്. ജനങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്കു് മേല്‍ വമ്പിച്ച കടന്നാക്രമണമാണു് ആഗോള-ദേശീയ ധന മൂലധന കുത്തകകള്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. കള്ളപ്പണത്തിനും കള്ളനോട്ടിനുമെതിരെ എന്ന പേരില്‍ നടത്തിയ നോട്ടു് പിന്‍വലിക്കലും നികുതി ഏകീകരണത്തിന്റെ പേരില്‍ നടപ്പാക്കിയ ജിഎസ്ടിയും കൂടി അസംഘടിത മേഖലയെ ആശ്രയിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതമാര്‍ഗ്ഗം തകര്‍ത്തു് തരിപ്പണമാക്കി. പൂട്ടിപ്പോയ വ്യവസായങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട തൊഴില്‍ ദിനങ്ങളും മൂലം സാധാരണക്കാര്‍ക്കുണ്ടായ ക്ഷീണം ധനമൂലധന ശക്തികള്‍ക്കുണ്ടായ നേട്ടത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാവുന്നതല്ല. അവിടെ കാര്യമായി തൊഴില്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതു് തന്നെ കാരണം. പിന്നീടിതാ ഇടത്തരക്കാരുടെ ജിവിതത്തേയും അവരുടെ നിക്ഷേപത്തേയും കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ബാങ്കിങ്ങു് പരിഷ്കരണം വരുന്നു. നാളിതു് വരെ ധനമൂലധന കുത്തകകള്‍ വായ്പകളെടുത്തു് തിരിമറി ചെയ്തു് സമ്പത്തു് കുന്നു് കൂട്ടുന്നതു് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കിട്ടാക്കടത്തിന്റെ ബാധ്യതകള്‍ കാരണം തകര്‍ന്നടിയുന്ന ബാങ്കുകളെ രക്ഷിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ റവന്യൂ വരുമാനം (പൊതുസ്വത്തു്) ഉപയോഗിച്ചു് ജാമ്യ പാക്കേജുകള്‍ നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തു് പോന്നതു്. എന്നാല്‍ പുതിയ പരിഷ്കാരം നിക്ഷേപകരുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപം ഓഹരിനിക്ഷേപമായി നിര്‍ബ്ബന്ധപൂര്‍വ്വം മാറ്റിക്കൊണ്ടു് ബാങ്കുകളുടെ ധനകാര്യ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുകയാണു്. സാധാരണക്കാരുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോള്‍ തിരിച്ചു് കിട്ടുമെന്നു് ഉറപ്പില്ലാതാകുമെന്നതാണു് ഫലം. ചുരുക്കത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തു് മറയേതുമില്ലാതെ നിര്‍ല്ലജ്ജം ധനമൂലധന കുത്തകകള്‍ക്കു് ചോര്‍ത്തി കൊടുക്കുകയും ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യാവസായ സംരംഭകരേയും സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭകരേയും തകര്‍ത്തു് കുത്തകകളെ വളര്‍ത്തുകയുമാണു്.

ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നതിനുള്ള പശ്ചാത്തലം, നിലവിലുള്ള മൂലധനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ നേരിടുന്ന അതിഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയാണു്. ഇന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയുടെ ശക്തിയല്ല, മറിച്ചു് ദൌര്‍ബ്ബല്യങ്ങളാണു് ഈ പുതിയ കടന്നാക്രമണങ്ങളും നയപരിപാടികളും കാട്ടിത്തരുന്നതു്. ബദല്‍ സംവിധാനത്തേക്കുറിച്ചു് ജനങ്ങള്‍ക്കു് അവബോധമില്ലാത്തതു് മാത്രമാണു് നിലനില്പിനര്‍ഹത നഷ്ടപ്പെട്ട മുതലാളിത്തം തുടരുന്നതിനു് കാരണം.

മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ സമൂഹത്തെ അതി ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണു് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അന്ധമായി പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചുള്ള കൃഷിയില്‍ നിന്നു് ഉല്പാദനവര്‍ദ്ധനവിനായി കൃത്രിമ കൃഷിയിലേയ്ക്കുള്ള മാറ്റം മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുടെ കോപത്തിനു് ഇരയാക്കി മാറ്റുന്നു. ലാഭത്തിനു് വേണ്ടിയുള്ള അത്യാര്‍ത്തി മൂലം പ്രകൃതിയ്ക്കും പരിസ്ഥിതിയക്കും ഉണ്ടാകുന്ന വമ്പിച്ച നാശം മനുഷ്യവംശത്തെ അപകടത്തിലേയ്ക്കു് തള്ളിവിടുന്നു. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞ ഇടവേളകളിലെ ആവര്‍ത്തനം അനേകരുടെ ജീവിതം തകര്‍ത്തെറിയുന്നു. അതില്‍ നിന്നു് നാം പഠിക്കേണ്ട പാഠം പ്രകൃതിയെ ബോധപൂര്‍വ്വം അനുസരിച്ചും അനുകരിച്ചും പ്രകൃതിയ്ക്കനുയോജ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍‍ അവലംബിച്ചും അതതു് പ്രദേശത്തു് സാധ്യമായ കാര്‍ഷികോല്പാദനം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണു്.

വ്യാവസായികോല്പാദന രംഗത്തു് അതേ പോലെ തന്നെ, മനുഷ്യാദ്ധ്വാന ശേഷി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നിടത്തു് നിന്നു് ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും സ്വയം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളും കഴിഞ്ഞു് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളിലേയ്ക്കു് സമൂഹം വളര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമാകട്ടെ ഉപകരണങ്ങളുടേയും യന്ത്രങ്ങളുടേയും വലിപ്പത്തിലും കഴിവിലുമുള്ള അപാരമായ വര്‍ദ്ധനവും വിഭവങ്ങളുടെ വിനിയോഗത്തിലെ കാര്യക്ഷമതയും ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മയും ആണു്. ഇവിടെ അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ പ്രയോഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതിന്റെ ആവശ്യകതയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവു് അദ്ധ്വാനപ്രക്രിയകള്‍ക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനും അദ്ധ്വാന ഭാരം ലഘൂകരിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്. ജനജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനുപകരിക്കുന്നതാണു്. പകരം അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരെ തൊഴിലാളികളേയും കര്‍കരേയും സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭകരേയും പട്ടിണിക്കിടാനും അവരെ തൊഴിലില്‍ നിന്നും സംരംഭങ്ങളില്‍ നിന്നും കാര്‍ഷിക വൃത്തിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കാനുമാണു് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഇടവരുത്തുന്നതു്. അതു്വ്യവസ്ഥയുടെനിലനില്പു് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക-ഉല്പാദന-വ്യാപാര പ്രതിസന്ധിയായി ഈട്ടം കൂടുകയുമാണു്. ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക സിദ്ധികളുപയോഗിച്ചു് ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടുകയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അദ്ധ്വാനശേഷിയുടെ ഉല്പാദനക്ഷമതയിലുള്ള വര്‍ദ്ധനവും ഉല്പാദനവും സമ്പത്തും, അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പട്ടിണിക്കിടുകയും സമൂഹത്തെ ദുരിതത്തിലേയ്ക്കും പ്രതിസന്ധിയിലേയ്ക്കും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈരുദ്ധ്യം പരിഹരിക്കുകയാണു് വ്യവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

വിജ്ഞാനത്തിന്റെ രംഗത്താകട്ടെ, അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ ഉല്പന്നമെന്ന നിലയില്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഉല്പാദനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയ്ക്കനുസരിച്ചു് വളരുകയും പടര്‍ന്നു് പന്തലിക്കുകയും ചെയ്ത അറിവു് ഇന്നു് അദ്ധ്വാനത്തില്‍ നിന്നും ഉല്പാദനത്തില്‍ നിന്നും ആപേക്ഷിക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി സ്വതന്ത്രമായ അസ്ഥിത്വം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഉപകരണങ്ങള്‍ ചെറുതാകുന്നു. യന്ത്രങ്ങള്‍ ചെറുതാകുന്നു. എന്നാല്‍ അവയുടേയെല്ലാം കഴിവും പ്രയോഗക്ഷമതയും ഉയരുന്നു. ഉല്പന്നങ്ങളുടേയും യന്ത്രങ്ങളുടേയും രൂപകല്പനയും ഉല്പാദനവും കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ അറിവിനെ ആശ്രയിച്ചതാകുന്നു. ഈ പ്രക്രിയകളെല്ലാം സാധാരണക്കാര്‍ക്കു് അന്യമാകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ജീവിത പ്രക്രിയകളില്‍ നിന്നു് അന്യവല്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായതു് കര്‍ഷകരും തൊഴിലാളികളും സൃഷ്ടിച്ചു് അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ വികാസത്തിലൂടെ വളര്‍ന്ന അറിവു് ഇന്നു് കര്‍കരേയും തൊഴിലാളികളേയും പട്ടിണിക്കിടാനുള്ള ഉപാധിയായി പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ഉല്പന്നങ്ങളെന്ന പോലെ അറിവും കര്‍ഷകര്‍ക്കും തൊഴിലാളികള്‍ക്കും അതായതു് സാധാരണക്കാര്‍ക്കു് അന്യമാകുന്നു. അറിവു് ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കാണുമ്പോള്‍ തന്നെ അതിനെ നിത്യജീവിതത്തിന്റേയും പ്രായോഗിക പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റേയും ഭാഗമാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ അറിവു് നേടുന്നതിലും നമുക്കു് മുന്നേറാനാവില്ല.

സാമൂഹ്യമായി, മനുഷ്യനും ഉല്പന്നങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രങ്ങളും അറിവും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യം വീണ്ടെടുത്തല്ലാതെ ഇന്നു് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അന്യവല്കരണത്തിനും അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കും പരിഹാരം കാണാനാവില്ല. ഇനിയങ്ങോട്ടു് ഇങ്ങിനെ തുടരാനാവില്ല എന്ന സ്ഥിതി സംജാതമായിരിക്കുന്നു.

മേല്പറഞ്ഞ മാറ്റങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാല്‍ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെന്‍ഷനും പെന്‍ഷന്റെ ഉറപ്പും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വവും ജീവിത ഗുണമേന്മയും കിട്ടാക്കനിയാകുമെന്നതാണു് ഇന്നു് പെന്‍ഷന്‍ കാര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം. തൊഴിലാളികളാഗ്രഹിക്കുന്ന വേതനവും തൊഴില്‍ സ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെട്ട സേവന വേതനവ്യവസ്ഥകളും അവര്‍ക്കും കിട്ടാതാകും. കര്‍ഷകര്‍ക്കു് വിളവും വിളകള്‍ക്കു് ന്യായമായ വിലയും കിട്ടാതാകും. സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭകര്‍ കുത്തക മൂലധനത്തിന്റെ ലാഭം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വെറും അടിമകളായി മാറും.

പരിഹാരം പ്രകൃതിയെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നതിനു് പകരം പ്രകൃതിയിലുള്ള ആഘാതവും പരിസ്ഥിതി നാശവും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടു് നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്യുക എന്നതാണു്. ഉപകരണങ്ങളേയും യന്ത്രങ്ങളേയും അറിവിനേയും അന്ധമായി പിന്തുടരുന്നതിനു് പകരം തൊഴിലും വരുമാനവും ഉയര്‍ത്താനും തൊഴിലിന്റെ കാഠിന്യവും  തൊഴിലിടങ്ങളിലെ അപകടങ്ങളും കുറയ്ക്കാനുമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണു് വേണ്ടതു്. ആസൂത്രിതമായും ബോധപൂര്‍വ്വവും ഉള്ള ഇടപെടലുകളാണു് വേണ്ടതു്. അതിനാവശ്യമായ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും ശൃംഖലയും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിവര സഞ്ചയത്തിലും ശൃംഖലയിലും കുത്തകയല്ല, മറിച്ചു് സാമൂഹ്യ ഉടമസ്ഥതയാണു് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതു്. കേന്ദ്രീകൃകമല്ല, വിതരിത ഘടനയാണു് അവയ്ക്കുണ്ടാകേണ്ടതു്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വേണം പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ പ്രശ്നവും കാണേണ്ടതു്.

പെന്‍ഷന്‍ കിട്ടണമെങ്കില്‍ സ്ഥാപനം നിലനില്കണം. ബിഎസ്എന്‍എല്‍ നിലനില്കണം. ഇല്ലെങ്കിലും ബിഎസ്എന്‍എല്‍ പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കു് പെന്‍ഷന്‍ കിട്ടുമെന്ന ഉറപ്പു് കടലാസില്‍ നിലനില്കുന്നുണ്ടു്. 37A വകുപ്പു് ബിഎസ്എന്‍എല്‍കാര്‍ക്കു് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പെന്‍ഷന്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതു് ചോദിച്ചിട്ടു് കിട്ടിയതല്ലെങ്കിലും ഔദാര്യമായിരുന്നില്ല. അതു് കിട്ടിയതു് തന്നെ, സ്വകാര്യവല്കരണത്തിനെതിരായി തൊഴിലാളികള്‍ നടത്തിയ ധീരോദാത്തമായ സമരങ്ങളുടെ ഫലമായാണു്. അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിക്കുമ്പോഴാണു് ഉപരിതലത്തിലുള്ളതെങ്കിലും പല ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതു്.

അതേസമയം, പൊതുമേഖലയ്ക്കെതിരായ സര്‍ക്കാര്‍ നയം ജനങ്ങള്‍ക്കു് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ചു് മൂലധനവളര്‍ച്ചയുടെ താല്പര്യത്തിനു് വേണ്ടിയാണെന്ന കാര്യം കാണാതെ പോയിക്കൂടാ. അങ്ങിനെ വരുമ്പോള്‍ സ്ഥാപനങ്ങളും അതു് വഴി തൊഴില്‍ സംഘടനകളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു് കഴിഞ്ഞാല്‍, പിന്നെ അടുത്ത പടി നേരിട്ടു് വേതനവും സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളും തൊഴിലും തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടുക എന്നതാണു്. പ്രതിരോധത്തിനു് സ്ഥാപനമോ സ്ഥാപനതല സംഘടനകളോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കുമതു്. പിന്നെ ബാക്കിയുണ്ടാകുക സാമൂഹ്യ സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും മാത്രമായിരിക്കും. അതിനോടാകട്ടെ, തൊഴിലാളികള്‍ക്കു് വിമുഖതയാണിന്നുള്ളതു്. ഇത്തരം അരാഷ്ട്രീയത നമ്മെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന കാര്യം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടു്.

സ്ഥാപനം നിലനില്കണമെങ്കില്‍, അതിനു് ജനങ്ങള്‍ക്കു് നല്‍കാന്‍ ഒരു ഉല്പന്നമോ സേവനമോ ഉണ്ടാകണം. ആ സ്ഥാപനം ഒഴിച്ചു് കൂടാനാവത്തതാകണമെങ്കില്‍ മറ്റാര്‍ക്കും കഴിയാത്ത ഉല്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ അതിനു് നല്‍കാന്‍ കഴിയണം. അങ്ങിനെയാണു് ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടോളം ടെലിഗ്രാഫും ടെലിഫോണും സര്‍ക്കാര്‍ പൊതു മേഖലകളില്‍ നിലനിന്നതു്. അന്നു് മറ്റു് വിവര വിനിമയ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്ലായിരുന്നു. ഇന്നു് ടെലിഗ്രാഫിനു് പകരം ഇമെയിലും എസ്എംഎസും ചാറ്റു് വേദികളും സുലഭം. ടെലിഗ്രാഫു് ഇല്ലാതാകുകയല്ല, മറിച്ചു് ടെലിഗ്രാമുകളുടെ എണ്ണം ഇ-മെയിലും എസ്എംഎസും ചാറ്റുകളുമായി കോടാനുകോടി മടങ്ങു് പെരുകി വളര്‍ന്നു് വികസിക്കുകയാണു് ചെയ്തതു്. പക്ഷെ, ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ആ പുതിയ മേഖല കയ്യൊഴിഞ്ഞു. അതേ പോലെ തന്നെ , ടെലിഫോണും. പണ്ടു് ടെലികോം വകുപ്പോ കമ്മീഷനോ ബിഎസ്എന്‍എലോ ഇല്ലാതെ ടെലിഫോണ്‍ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുക അസാദ്ധ്യമായിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ, ഓരോ മെയില്‍ സംവിധാനത്തിലും ചാറ്റിങ്ങു് സംവിധാനത്തിലും പൊതുവെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലും കൂടി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു് പരസ്പരം സംസാരിക്കാനുമാവുന്നു. ഇതിന്റെ സാങ്കേതികത ടെലികോം വകുപ്പിന്റെ സംഭാവനയാണു്. പക്ഷെ, അതുപയോഗിക്കുന്നതു് സ്വകാര്യകമ്പനികളാണു്. ഈ മാറ്റമാണു് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ന്റെ ഭാവി അപകടത്തിലാക്കുന്നതു്.

മറ്റൊരു വശത്തു്, ടെലികോം സംവിധാനത്തിന്റെ നട്ടെല്ലായി വളര്‍ന്നു് വന്ന ശൃംഖലയ്ക്കും മാറ്റം വരുന്നു. കമ്പിയ്ക്കു് പകരം കമ്പിയില്ലാകമ്പി (റേഡിയോ) പണ്ടേ തന്നെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ശേഷിക്കുറവായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രശ്നം. അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും പോലും റേഡിയോ ടെലിഗ്രാഫും റേഡിയോ ടെലിഫോണും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട്ടു് നിന്നു മംഗലാപുരവും മംഗലാപുരത്തു് നിന്നു് കവറട്ടിയും തിരുവനന്തപുരത്തു് നിന്നു് മിനിക്കോയിയും തുടങ്ങി പല ടെലിഗ്രാഫു് ടെലിഫോണ്‍ ചാനലുകളും അറുപതുകളില്‍ തന്നെ നിലവില്‍ വന്നിരുന്നു. അങ്ങോട്ടു് കേബിളിടുക ദുഷ്കരമായിരുന്നു. അതിനാല്‍ റോഡിയോ. അതിന്റെ വളര്‍ച്ചയാണു് ഇന്നത്തെ മൊബൈല്‍ സംവിധാനം. സ്പെക്ട്രമാണതിന്റെ മാധ്യമം. സ്പെക്ട്രം അന്നും അലോട്ടു് ചെയ്തിരുന്നു. കമ്പിത്തപാല്‍ വകുപ്പിനും റെയില്‍വേയ്ക്കും കനാല്‍ ശൃംഖലയ്ക്കും പോലീസിനും പ്രതിരോധ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും മാത്രമായിരുന്നു അന്നു് റോഡിയോ ചാനലുകള്‍ നല്‍കിയിരുന്നതു്. ഇന്നു് അത്തരം ഒരു ചാനലിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിനു് ലൈനുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനാവുന്ന ബഹുചാനല്‍ സംവിധാനങ്ങളും അവ സാധ്യമാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും വന്നു എന്നതാണു് മാറ്റം. അതോടെ സ്പെക്ട്രം സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്കു് തീറെഴുതി. കമ്പിത്തപാലും റെയില്‍വേയും കനാലും പ്രതിരോധവും സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ സ്വകാര്യവല്കരണത്തനു് മൂക സാക്ഷികളായി. അതും കമ്പിത്തപാല്‍ മേഖലയുടെ പരമ്പരാഗത പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തി.

ഇന്നിപ്പോള്‍ പ്രസക്തമായ സേവനങ്ങള്‍ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ പ്രക്രിയകളും അതിനാവശ്യമായ ശൃംഖലകളുമാണു്. കമ്പിയും ടെലിഫോണും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറി. അവയുടെയെല്ലാം നട്ടെല്ലു് കേബിള്‍ ശൃംഖലകളും സ്പെക്ട്രവുമാണു്. അവയുടെ ഏതാനും കണക്ഷനുകള്‍ക്കു് വേണ്ടി ബിഎസ്എന്‍എല്‍ കെഞ്ചുന്ന കാഴ്ചയാണു് നാമിന്നു് കാണുന്നതു്. അതിനു് കാരണം അവയുടെ സ്വകാര്യവല്കരണത്തെ എതിര്‍ക്കാതെ പോയതാണു്. അതു് എതിര്‍ക്കേണ്ടിയിരുന്നതു് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ന്റെ മാത്രം ബാധ്യതയല്ലായിരുന്നു. മൊത്തം സമൂഹത്തിന്റേതുമായിരുന്നു. 176436 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയില്‍ മാത്രം എതിര്‍പ്പു് ഒതുങ്ങിപ്പോയി. സര്‍ക്കാര്‍ ഖജനാവിലെത്തിയ 200000 കോടി രൂപയുടെ കണക്കു് ആരും വിശകലനം ചെയ്തില്ല. എന്തിനായി പണം ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കി ? അതു് കൊണ്ടെന്തു് ചെയ്തു ? എന്തിനു് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ നു് കൊടുക്കാതെ മറ്റു് സ്വകാര്യ കമ്പനികള്‍ക്കു് അതു് വിലയക്കു് നല്കി ? അതാകട്ടെ, അതേവരെ വിലയിടാത്ത പ്രകൃതി വിഭവവും ! എന്തു് കൊണ്ടു് അതു് ജനങ്ങള്‍ക്കു് അവരുടെ വിവര വിനിമയാവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വിലയീടാക്കാതെ കൊടുത്തു് കൂടാ. പുതിയ പ്രകൃതി വിഭവത്തിനു് വിലയിട്ടു് സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിനു് കൈമാറിയതിലൂടെ ജനങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും കൈവശമുള്ള സ്വത്തിന്റെ വിലയിടിക്കുകയാണു് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്തതു്. ഇതെല്ലാം സര്‍ക്കാരിന്റെ കുത്തക മൂലധനത്തോടും സാമ്രാജ്യ മൂലധനത്തോടുമുള്ള പക്ഷ പാതിത്വം തെളിയിക്കുക മാത്രമാണു് ചെയ്യുന്നതു്. ജനങ്ങളോടു് പ്രതിബദ്ധതയില്ലായ്മ വെളിവാക്കപ്പെടുകയാണു്.

ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ന്റെ കേബിള്‍ ശൃംഖലയും ടവറുകളും അടക്കം കാതലായ ആസ്തികള്‍ പ്രത്യേകം കമ്പനിക്കു് കൈമാറി ബിഎസ്എന്‍എല്‍ നിലവില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കു് കൊടുത്തുവരുന്ന ടെലിഫോണ്‍ സേവനം അടച്ചു് പൂട്ടുക എന്നതാണു് സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. അതിനു് പകരം അവ തുടരുന്നതോടൊപ്പം നിലവില്‍ ഉപയോഗമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ന്റെ നിലവിലുള്ള ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലെ പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങള്‍ - സ്ഥലം, കെട്ടിടം, യുപിഎസ്, ജനറേറ്റര്‍, ബാറ്ററി തുടങ്ങിയവ - പുതിയ ഡാറ്റാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ശൃംഖലകളുടെ സെര്‍വ്വറുകളും മെമ്മറി ഫാമുകളും സ്ഥാപിച്ചു് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ ഉല്പാദന-വിപണന-സേവന-ഭരണ മേഖലകള്‍ക്കുള്ള ശൃംഖല ഏര്‍പ്പെടുത്തി അതും അതു് വഴി ഇതര സേവനങ്ങളും നല്‍കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്. അതാകട്ടെ, ഈ രംഗത്തെ മൂര്‍ത്തമായ സാമ്രാജ്യത്വമേധാവിത്വത്തിനുള്ള ബദലാണു്. അതിലൂടെ ഇന്ത്യാ മഹാരാജ്യത്തിനു് നിലവില്‍ സാമ്രാജ്യത്വ ശൃംഖലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള ആശ്രിതത്വം ഇല്ലാതാക്കാം. ജിമെയില്‍, യാഹു, ഫേസ്ബുക്കു് തുടങ്ങി സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആഗോള ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ രഹസ്യ ഏജന്‍സികളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല, ഇഭരണം, ഇബാങ്കിങ്ങു്, ഇകൊമേഴ്സു്, ഇട്രേഡു്, ഇമെഡിസിന്‍, ഇവിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി സാമൂഹ്യോല്പാദന-വിനിമയ-ഭരണ-സേവനങ്ങളുടെ രംഗത്തും അതി കേന്ദ്രീകൃതമായ ശൃംഖലയിലൂടെ ആഗോളധനമൂലധന മേധാവിത്വം അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതവസാനിപ്പിച്ചു് വിതരിത ഘടനയിലുള്ള പ്രാദേശിക-ദേശീയ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന മൂര്‍ത്തമായ ബദലാണതു്.

പകരം, ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ആഗോള മൂലധന ശക്തികളുടെ ചട്ടുകമായി മാത്രമല്ല അതിന്റെ കമ്പോളമായും മാറുന്ന സ്ഥിതിയാണു് നിലനില്കുന്നതു്. ബിഎസ്എന്‍എല്‍ ഭരണ നിര്‍വ്വഹണത്തിനാവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ വ്യവസ്ഥയും ശൃംഖലയും സ്വന്തമായി സൃഷ്ടിച്ചുപയോഗിക്കാമെന്നിരിക്കെ, ആഗോള കുത്തക ഉല്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങി വിഭവം പാഴാക്കിയതിന്റെ കഥയാണു് സാപു് (SAP) നടപ്പാക്കിയതിന്റേതു്. 6000 കോടി രൂപ ആദ്യ ചെലവു്. പിന്നീടുള്ള ഓരോ വര്‍ഷവും 600 കോടിയില്‍ തുടങ്ങി നിലവില്‍ 800 കോടി രൂപയിലെത്തി നില്കുന്ന വാര്‍ഷിക സേവന ചെലവു്. പകരം എറണാകുളം എസ്എസ്ഏയില്‍ 2007-2008 കാലത്തു് നടപ്പാക്കിയ അസറ്റു് മാനേജ്മെന്റു് വ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നെങ്കില്‍ രാജ്യമാകെ അതു് നടപ്പാക്കാന്‍ പരമാവധി നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ കോടി രൂപമാത്രമേ ചെലവു് വരുമായിരുന്നുള്ളു. അതും ബിഎസ്എന്‍എല്‍ അതിന്റെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും ശൃംഖലയ്ക്കും മറ്റുമായി ചെലവാക്കുന്ന തുക മാത്രം. എറണാകുളം കേന്ദ്രമായി അന്നു് നിലനിന്നിരുന്ന സഹകരണ സംഘം ആ വ്യവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ചു് ഉടമസ്ഥതയടക്കം ബിഎസ്എന്‍എല്‍ നു് കൈമാറുകയാണുണ്ടായതു്. അതാണു് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ മേന്മ. അതു് നശിപ്പിച്ചു് അതിനു് പകരം അതിനേക്കാള്‍ എത്രയോ സൌകര്യം കുറഞ്ഞ സാമ്രാജ്യത്വ കുത്തക സംവിധാനമാണു് പത്തു് മടങ്ങിലേറെ പണം മുടക്കി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. മുടക്കിയ വിഭവത്തിലേറെയും വിദേശത്തേക്കൊഴുകുകയും ചെയ്തു.

എന്തിനേറെ, പടിഞ്ഞാറു് നിന്നായാലും ചൈനയില്‍ നിന്നായാലും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ചുകള്‍ക്കു് പകരം ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വാങ്ങി സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സന്നിവേശിപ്പിച്ചു് വികസിപ്പിച്ചുപയോഗിക്കാവുന്നതേയുള്ള. ഇതിനാവശ്യമായ ചെലവിന്റെ പതിന്മടങ്ങു് തുക വിദേശ നാണയം ചെലവഴിച്ചാണു് ഇന്നു് എക്സ്ചേഞ്ചുകള്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു് സ്ഥാപിക്കുന്നതു്.

ഇത്തരത്തില്‍ ആഗോള-ദേശീയ കുത്തകകള്‍ക്കു് വേണ്ടിയുള്ള ധൂര്‍ത്തും ദുര്‍ച്ചെലവും അഴിമതിയും മാത്രമല്ല, മാനേജ്മെന്റു് പിടിപ്പു് കേടും കാട്ടുന്ന ഭരണാധികാരികളാണു് വരുമാനക്കുറവിന്റേയും നഷ്ടത്തിന്റേയും പേരു് പറഞ്ഞു് ശമ്പള പരിഷ്കരണവും പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്കരണവും നിഷേധിക്കുന്നതു്. എവിടെ പണമെന്നു് അവര്‍ നമ്മുടെ നേതാക്കളോടു് ചോദിക്കുന്നു. എവിടെ പോയി പണം എന്നു് അവരോടു് തിരിച്ചു് ചോദിക്കാനുള്ള ആര്‍ജ്ജവം നേടാന്‍ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവും മാനേജ്മെന്റു് തലത്തിലുമുള്ള വിശകലനങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്താന്‍ സംഘടനകള്‍ തയ്യാറാകണം.

ഇത്തരം വിശകലനങ്ങളിലൂടെ ബദല്‍ നയപരിപാടികള്‍ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കാനും അതു് ജനങ്ങളോടു് പറയാനും ബിഎസ്എന്‍എല്‍ അടക്കം പൊതു മേഖലയിലെ സംഘടനകള്‍ തയ്യാറാകണം. അതാണു് പൊതു മേഖലയുടെ പ്രസക്തി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അതിലൂടെ ഇന്നത്തെ വര്‍ഗ്ഗ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കാനും പുതിയ വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ ഭരണ നയപരിപാടികള്‍ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനുമുള്ള മാര്‍ഗ്ഗം. അതാണു് പൊതുമേഖലയുടേയും തൊഴിലിന്റേയും തൊഴില്‍ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റേയും സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളുടേയും സംരക്ഷണത്തിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലിനുമുള്ള ഇന്നത്ത ഘട്ടത്തിലെ മാര്‍ഗ്ഗം. മറ്റു് മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്ല എന്ന മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വാദഗതിയില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെ ബദല്‍ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെ പ്രയോഗ ക്ഷമത ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഇടപെടലുകളും ആവശ്യമാണു്. ധനമൂലധനാധിപത്യത്തിന്റെ ഇടപെടല്‍ മൂലം ഹ്രസ്വകാലത്തില്‍ അവ സ്ഥായിയാകണമെന്നില്ല. പക്ഷെ, ഭാവിയുടെ മാതൃകകള്‍ ഉയര്‍ത്തി ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തുന്നതില്‍ അതു് അതി പ്രധാനമായ പങ്കു് വഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

ജോസഫ് തോമസ്,
thomasatps@gmail.com
9447738369

Saturday, January 28, 2017

സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാന സമൂഹത്തിലേക്ക് - ജോസഫ് തോമസ്


Courtesy : Deshabhimani  Thursday Jan 26, 2017


ഇന്ത്യന്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ടാം അഖിലേന്ത്യാസമ്മേളനം ജനുവരി 26മുതല്‍ 29വരെ ചെന്നൈയില്‍ ബി എസ് അബ്ദുറഹ്മാന്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടക്കുകയാണ്്. സാര്‍വദേശീയമായി, സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാല്‍നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന വേള കൂടിയാണിത്. ഈ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കംകുറിച്ചത് 1990കളുടെ തുടക്കത്തിലാണ്. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ അതിദ്രുതവ്യാപനം ഈ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് അടിത്തറയേകി. ധനമൂലധനം അതിന്റെ പ്രാദേശിക ബന്ധനങ്ങളില്‍നിന്ന് വിടുതല്‍നേടി ആഗോളവിന്യാസവും വ്യാപനവും കേന്ദ്രീകരണവും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാക്കി. മുതലാളിത്ത ഉല്‍പ്പാദനശാലകളുടെ കേന്ദ്രീകരണം ഒഴിവാക്കിത്തുടങ്ങി. ലാഭം കുന്നുകൂട്ടാനുള്ള കമ്പോളങ്ങള്‍, കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അസംസ്കൃത പദാര്‍ഥങ്ങളുടെയും തൊഴില്‍ശേഷിയുടെയും ലഭ്യത എന്നിവ നോക്കിയും മറുവശത്ത് തൊഴില്‍ശേഷിയുടെ കേന്ദ്രീകരണം ഒഴിവാക്കിയും ഉല്‍പ്പാദനത്തിന്റെ വിതരിതവിന്യാസം സാര്‍വദേശീയ ധനമൂലധനം സുഗമമാക്കി. സോഷ്യലിസത്തിന് ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ താല്‍ക്കാലികമായി ഉണ്ടായ പിന്നോട്ടടി ആഗോള ധനമൂലധന കുത്തൊഴുക്കിന് രാഷ്ട്രീയസഹായമേകി. ഇന്ത്യയില്‍ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നവ ഉദാരവല്‍ക്കരണത്തിന് തുടക്കംകുറിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ മുതലാളിത്ത അനുകൂല മാറ്റങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍, തികച്ചും വേറിട്ട് നിന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ പ്രസ്ഥാനം. സാമൂഹ്യപുരോഗതിയുടെ കുതിപ്പ് ലക്ഷ്യംവച്ചുള്ള ഒരുപറ്റം കണ്ടെത്തലുകളുടെ സംഭാവനകളാണ് തൊണ്ണുറുകളുടെ തുടക്കത്തില്‍ ആരംഭിച്ച സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയകരമായ മുന്നേറ്റചരിത്രം.


ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഗ്നൂ/ലിനക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയ്ക്കുപകരം പൊതു ഉടമസ്ഥത ഈ രംഗത്ത് നിര്‍മിക്കപ്പെട്ടു. ജനറല്‍ പബ്ളിക് ലൈസന്‍സ് എന്നപേരില്‍ പുതിയൊരു നിയമവ്യവസ്ഥയും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ സമൂഹംതന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് സമൂഹത്തിന് നല്‍കി. ‘ഭരണ കൂടത്തിന്റെയോ നിയമനിര്‍മാണസഭയുടെയോ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും കോടതികളുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ സമൂഹം പൊതുസമ്മതപ്രകാരം നടപ്പാക്കിപ്പോരുന്നതുമാണ് ഈ നിയമം. സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഉപയോഗിക്കാനും പകര്‍ത്താനും പഠിക്കാനും മാറ്റം വരുത്താനും പങ്കുവയ്ക്കാനും കൈമാറാനും വില്‍ക്കാനുമുള്ള അളവില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്യ്രം അനുവദിക്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയാണത്. സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വ്യാപനത്തിലും ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെയും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളുടെയും വികാസത്തിലും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ നല്‍കിയ സംഭാവന അളവറ്റതാണ്. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് അവയുടെ വിദൂര മാനേജ്മെന്റ് സാധ്യമാക്കുന്ന ‘ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്’ എന്ന സങ്കല്‍പ്പംവരെ സാധ്യമാകുംവിധം ശൃംഖല വിപുലമാക്കപ്പെടുകയാണ്. വിഭവങ്ങളുടെ പൊതു ഉടമസ്ഥത ഒരുക്കുന്ന മേന്മകളും സാധ്യതകളും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.


സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് സാങ്കേതിക സ്വാംശീകരണം നേടുകയാണ് വികസ്വരഅവികസിത നാടുകളടക്കം ലോകമാകെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വിവരസാങ്കേതിക മുന്നേറ്റം ഒരുക്കുന്ന സാധ്യതകള്‍ അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗം. നവഉദാരവല്‍ക്കരണഘട്ടത്തില്‍ ആഗോളമൂലധനം നടപ്പാക്കുന്ന ഉല്‍പ്പാദനത്തിന്റെ വിതരിതഘടനമൂലം തൊഴിലാളി വര്‍ഗം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍ക്കുള്ള പരിഹാരവും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ സ്വാംശീകരണവും സംഘാടനത്തിലടക്കം അതുപയോഗിച്ചുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ശൃംഖലയുടെ വിപുലമായ ഉപയോഗവുമാണ്.


സോഫ്റ്റ്വെയര്‍രംഗത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഉപയോഗം ഇന്നും വ്യാപകമായിട്ടില്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെ രംഗത്തും ശൃംഖലയുടെ രംഗത്തും കുത്തക നിലനില്‍ക്കുന്നു. ടെലികോം രംഗത്ത് ബിഎസ്എന്‍എല്‍ അടക്കം ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളാകെ അവയ്ക്കാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും 87 ശതമാനം ഇറക്കുമതിചെയ്യുകയാണ്. ഇറക്കുമതിച്ചെലവിനേക്കാള്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ പൊതുകമ്പോളത്തില്‍നിന്നുവാങ്ങുന്ന കംപ്യൂട്ടറുകളില്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ സന്നിവേശിപ്പിച്ച് പുതുതലമുറ ടെലിഫോണ്‍ എക്സ്ചേഞ്ചുകളും മറ്റുപകരണങ്ങളും ആഭ്യന്തരമായിത്തന്നെ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ‘ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ, മേക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ’ തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ വെറും കാപട്യങ്ങളാണ്. അവയുടെപേരില്‍ മൂലധനത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെടുകമാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വാംശീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ആഭ്യന്തരമായി ഉല്‍പ്പാദനം വര്‍ധിക്കുന്നുമില്ല. ആഗോള ധനമൂലധനാധിപത്യത്തിന്റെ മേധാവിത്വം ഇന്ത്യയിലും അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്.


അതിന്റെ ‘ഭാഗമായി ‘ഭരണപരിഷ്കാരം സാധ്യമാക്കുന്ന ഇ‘ഭരണം, ഇ സ്ഥാപന‘ഭരണം, ഇ ബാങ്കിങ് തുടങ്ങി മറ്റിതര ഇ സേവനങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഏറിയകൂറും നിലവില്‍ സ്വകാര്യ കുത്തക സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് വിന്യസിക്കപ്പെടുന്നത്. ദേശീയവിഭവം പുറത്തേക്കൊഴുകുന്നു, സാങ്കേതികാടിമത്തം സ്ഥായിയാക്കപ്പെടുന്നു. മുകളില്‍ പ്രതിപാദിച്ച മേഖലകളിലൊക്കെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയാല്‍ സാങ്കേതികസ്വാംശീകരണം സാധിക്കാം. ആഭ്യന്തരമായി തൊഴില്‍ സൃഷ്ടിക്കാം. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യാഭിലാഷങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള ‘ഭരണ പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവരാം. സോഫ്റ്റ്വെയറിലും അതുപയോഗിച്ചുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലും തുടങ്ങി ക്രമേണ കംപ്യൂട്ടറിന്റെ മൈക്രോപ്രോസസറുകളും മദര്‍ബോര്‍ഡുകളും അടക്കം ഇവിടെത്തന്നെ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിച്ചുതുടങ്ങാം.

ചൈന വിവരസാങ്കേതികരംഗത്ത് നടത്തിയ മുന്നേറ്റം ഇന്ത്യക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ സര്‍വതോമുഖമായ പിന്തുണയാണ് ഈ രംഗത്ത് ചൈന കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങളുടെ അടിത്തറയായി വര്‍ത്തിച്ചത്. സാങ്കേതിക സ്വാംശീകരണം നേരിടുന്ന പ്രശ്നം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അഭാവമോ ലഭ്യതക്കുറവോ അല്ല, മറിച്ച് സാധ്യതകള്‍ ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന്റെയും ഇച്ഛാശക്തിയുടെയും സംഘാടനത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യപിന്തുണയുടെയും കുറവ് മാത്രമാണ്. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അടിത്തറയായ സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമാവകാശത്തോടും മത്സരത്തോടും സ്വകാര്യ കുത്തക സോഫ്റ്റ്വെയറിനോടുമുള്ള ആരാധനയും അവമാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും സാങ്കേതികാടിമത്തത്തിന് വഴിവയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് സ്ഥിതി. പകരം പൊതുഉടമസ്ഥതയോടും കൂട്ടായ്മയോടും പങ്കാളിത്തത്തോടും സഹകരണത്തോടും ആഭിമുഖ്യമുണ്ടായാല്‍ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറും സ്വതന്ത്രവിജ്ഞാനവും ഉപയോഗിച്ച് വന്‍മുന്നേറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനാകും.


നിലവിലുള്ള നാണയവ്യവസ്ഥതന്നെ എത്രമാത്രം സ്വേച്ഛാപരമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് നോട്ടുനിരോധനത്തിലൂടെ കാട്ടിത്തന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നാണയാധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റല്‍ ബാങ്കിങ് എത്രമാത്രം സ്വേച്ഛാപരമാകാം എന്ന് ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. നാണയവ്യവസ്ഥയ്ക്കുപകരം ‘ഭാവിയില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ നാണയങ്ങള്‍ (ബിറ്റ് കോയിന്‍ പോലുള്ളവ) നടപ്പായാല്‍ അത്തരം വ്യവസ്ഥകളിന്മേല്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാകില്ല. ജനങ്ങള്‍ ഇരകള്‍ മാത്രമാകും. ശൃംഖലയുടെ കേന്ദ്രീകൃതഘടന ഉപയോഗിച്ച് ‘ഭരണകൂടത്തിന്റെ വരുതിക്കുനില്‍ക്കുന്ന സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സമകാലിക തന്ത്രം.


അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശൃംഖലാ വിഭവങ്ങള്‍ (സെര്‍വര്‍, വിവരസംഭരണി, മെമ്മറി ഫാം തുടങ്ങിയവ) ജനങ്ങളാകെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണ് നിലവില്‍ ശൃംഖലയുടെ കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ശൃംഖലയ്ക്ക് സ്വതവേ വിതരിത ഘടനയാണുള്ളത്. വ്യക്തിപരമായോ പ്രാദേശികമായോ സ്ഥാപനാടിസ്ഥാനത്തിലോ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏത് ഒറ്റപ്പെട്ട ശൃംഖലയായാലും അതിനെ ഇന്റര്‍നെറ്റിനോട് ബന്ധിപ്പിച്ചാല്‍ അത് ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റെ ‘ഭാഗമാണ്. അത്തരം സ്വതന്ത്ര ശൃംഖലകളില്‍ അതിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സാര്‍വദേശീയമായി ഉപയോഗിക്കുകയുംചെയ്യാം. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ ഓരോ രാജ്യത്തും ശൃംഖലാവിഭവങ്ങളായ റൂട്ടറുകളും പരസ്പരബന്ധങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് തദ്ദേശീയ കമ്യൂണിക്കേഷന്‍ സേവനദാതാക്കളാണ്. കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ആഗോളകേന്ദ്രം ആര്‍ക്കും ഒരു സേവനവും നല്‍കുന്നില്ല. ദേശീയശൃംഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതുമാത്രമാണവര്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ പ്രാദേശിക ജനവിഭാഗമാണ്. വിഭവങ്ങളും പ്രാദേശികമാണ്. പരസ്പരബന്ധംമാത്രം ആഗോളം. അതാണ് നിലവിലുള്ള കേന്ദ്രീകൃതശൃംഖല. മെയില്‍ സെര്‍വറുകളും വിവരസംഭരണികളും തദ്ദേശീയമായി സ്ഥാപിച്ചുപയോഗിക്കാതെ സാമ്രാജ്യത്വകേന്ദ്രീകരണത്തിന് നിന്നു കൊടുക്കുന്നു എന്നതാണ് നിലവില്‍ ശൃംഖലയുടെ കേന്ദ്രീകരണസ്വഭാവത്തിന്റെ കാരണം.

ധനമൂലധനമേധാവിത്വത്തിന്റെ ആഗോളവല്‍ക്കരണ നയങ്ങള്‍ക്കുള്ള ബദല്‍ പ്രാദേശികസമൂഹങ്ങളുടെ സാര്‍വദേശീയ ശൃംഖലാബന്ധമാണ്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറും അത് സാധ്യമാക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സാമൂഹ്യസ്വാംശീകരണവും വിതരിതശൃംഖലയും അതിനുള്ള ഉപാധികളാണ്. കാലഹരണപ്പെട്ട മുതലാളിത്തം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കുന്ന അന്ധവും വിഭജിതവുമായ ഡിജിറ്റല്‍ സമൂഹത്തില്‍ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാന ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ പാതയാണിത്.

(എഫ്എസ്എംഐ പ്രസിഡന്റാണ് ലേഖകന്‍)

Read more: http://www.deshabhimani.com/articles/free-software-movement-in-india/619541

Wednesday, December 21, 2016

പിടിച്ചടക്കലിന്റെ രാഷ്ട്രീയം - എസ് ശര്‍മ Read more: http://www.deshabhimani.com/articles/news-articles-21-12-2016/611589(Courtesy : Deshabhimani - Wednesday Dec 21, 2016)

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നും (33.36 ശതമാനം) അവര്‍ നല്‍കിയ ആകെ വായ്പയുടെ നാലിലൊന്നില്‍ അധികവും (25.62 ശതമാനം) കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എസ്ബിടിയെ എസ്ബിഐയില്‍ ലയിപ്പിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കാണിക്കുന്ന പിടിവാശിയുടെ പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം പരിശോധനാ വിധേയമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ എതിര്‍പ്പിനെ അവഗണിച്ചാണ് ലയനനീക്കം. ട്രാവന്‍കൂര്‍ ബാങ്ക് എന്ന പേരില്‍ 1946ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ ബാങ്ക്, 1960ലാണ് എസ്ബിടിയായി മാറുന്നത്. വിവിധ കാലങ്ങളിലായി പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ച ട്രാവന്‍കൂര്‍ ഫോര്‍വേര്‍ഡ് ബാങ്ക്, കോട്ടയം ഓറിയന്റ് ബാങ്ക്, ബാങ്ക് ഓഫ് ന്യൂ ഇന്ത്യ, കൊച്ചിന്‍ നായര്‍ ബാങ്ക്, ലാറ്റിന്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയ ബാങ്കുകള്‍ ഏറ്റെടുത്താണ് ഇന്നത്തെ നിലയിലേക്ക് എസ്ബിടി വളര്‍ന്നത്. ആകെ 1177 ശാഖയും 1707 എടിഎം സെന്ററുമുള്ള ഈ ബാങ്ക് 1,01,119 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 67,004 കോടി രൂപയുടെ വായ്പയുമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയില്‍ ഗണ്യമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. എസ്ബിടിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് 852 ശാഖയാണുള്ളത്; എസ്ബിഐക്കാകട്ടെ 500ല്‍ താഴെയും. നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും എസ്ബിടിക്ക് നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞതിന്റെ പകുതിമാത്രമാണ് എസ്ബിഐയുടെ നിക്ഷേപം. പ്രവാസികളുടെ ഇടയിലും എസ്ബിഐയേക്കാള്‍ ഏറെ വിശ്വാസ്യത നേടിയത് എസ്ബിടിയാണ്. അങ്ങനെയായതുകൊണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വലിയ ബാങ്ക് ചെറുതില്‍ ലയിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന വിരോധാഭാസവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലയനം എന്നതിലുപരി പിടിച്ചെടുക്കലായി വേണം ഈ നീക്കത്തെ കാണാന്‍.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പണമിടപാട് ആവശ്യത്തിനായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എസ്ബിടിയെ എസ്ബിഐയില്‍ ലയിപ്പിക്കരുതെന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികാരം ഒരൊറ്റ എംഎല്‍എയുടെമാത്രം എതിര്‍പ്പോടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചതിന് ഫെഡറല്‍ തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നല്‍കേണ്ട പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല. ലയനത്തിനെതിരായ വികാരം കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഗൂഢാലോചനയെന്നും രാജ്യതാല്‍പ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമെന്നുമുള്ള കോര്‍പറേറ്റ് സേവയായിരുന്നു ബിജെപി അംഗത്തിന്റേത്. സ്വയംഭരണാധികാരം ലഭിച്ചിരുന്ന സബ്സിഡിയറി ബാങ്കെന്ന നിലയില്‍ എസ്ബിടി മാനേജ്മെന്റ് ഈ നീക്കത്തിന് എതിരായിരുന്നു. ചീഫ് ജനറല്‍ മാനേജരെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് എതിര്‍പ്പ് ഇല്ലാതാക്കി. എസ്ബിഐയുടെ ചെയര്‍പേഴ്സനായ അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യ ലയനം മുന്‍ഗണനാ വിഷയം അല്ലെന്ന് 2015 ആഗസ്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയെതുടര്‍ന്ന് നിലപാട് മാറ്റി.

ഗുണഭോക്താക്കളായ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളുടെയും ബാങ്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും താല്‍പ്പര്യത്തിനുവിരുദ്ധമായി ലയനം എന്തിനെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കോര്‍പറേറ്റ് പ്രീണനത്തിന്റെ കഥ ചുരുളഴിയുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓസ്ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുത്തക വ്യവസായി അദാനി ക്യൂന്‍സ് ലാന്‍ഡിലെ കല്‍ക്കരി ഖനന പദ്ധതി നേടിയെടുത്തത്. ഇതിനായി അദാനി ആവശ്യപ്പെട്ട എണ്ണായിരത്തോളം കോടി രൂപ നല്‍കാനായി അരുന്ധതി ഭട്ടാചാര്യയെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും അതിന് അംഗീകാരം നല്‍കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍, എസ്ബിഐ ഡയറക്ടര്‍മാരുടെ പരിശോധനയില്‍ അത്രയും തുക നല്‍കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 6000 കോടി രൂപമാത്രമേ നിയമാനുസൃതമായി നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും കണ്ടെത്തി (ബാങ്കിന്റെ മൂലധനത്തിന്റെയും മിച്ച ധനത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോ വ്യക്തിക്കോ അനുവദിക്കാവുന്ന പരമാവധി വായ്പപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നു). അസോസിയറ്റ് ബാങ്കുകളെക്കൂടി ലയിപ്പിച്ചാല്‍ വായ്പപരിധി 12,000 കോടിയായി ഉയരും. ഇതാണ് ലയനത്തിനുള്ള ധൃതിയുടെ ഒരു കാരണം. നരേന്ദ്ര മോഡി അധികാരത്തിലെത്തിയശേഷം അദാനിയുടെ വരുമാനത്തിലുണ്ടായ വര്‍ധന 85 ശതമാനമാണ്. അദാനിക്ക് വിവിധ ബാങ്കുകള്‍ വായ്പയായി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് 72,000 കോടി രൂപ- ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നല്‍കിയിട്ടുള്ള ആകെ കാര്‍ഷികവായ്പയ്ക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള തുക! മറ്റ് കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്കും ഇതുപോലുള്ള പരിഗണനതന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ബാങ്കുകള്‍ ലയിച്ച് ലോകത്തിലെ വലിയ ബാങ്കുകളിലൊന്നായി മാറിയാല്‍ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് ഏതുവിധത്തിലുള്ള നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണം. വന്‍കിട കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് വിദേശവിപണിയില്‍ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം വിപുലീകരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. അമേരിക്കയിലെ വന്‍കിട ബാങ്കായ ലേമാന്‍ ബ്രദേഴ്സ് ചീട്ടുകൊട്ടാരംപോലെ തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ് പാവപ്പെട്ട നിക്ഷേപകരെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തിയത് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. നോട്ടുനിരോധത്തിന്റെ മറപറ്റി സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണമേഖലയെ തകര്‍ക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐയെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ നീക്കം ഇതോടൊപ്പം ചേര്‍ത്തുവായിക്കേണ്ടതാണ്. പാവപ്പെട്ടവന്റെ തുച്ഛസമ്പാദ്യമെടുത്ത് കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കാന്‍ രാഷ്ട്രീയാധികാരം കേന്ദ്രീകരിച്ചാല്‍മാത്രം മതിയാകില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായിത്തന്നെയാണ് ധനനയം നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ ആര്‍ബിഐയില്‍നിന്ന് കവര്‍ന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക നയരൂപീകരണസമിതിക്ക് (മണിറ്ററി പോളിസി കമ്മിറ്റി) നല്‍കിയത്. അതുവഴി ആര്‍ബിഐയെ ഒരു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പാക്കി ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തി. ഇതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായിത്തന്നെയാണ് ബാങ്ക് ബോര്‍ഡ് ബ്യൂറോ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് തലവന്മാരെ ഇനി ഈ ബ്യൂറോ നിശ്ചയിക്കും. ബാങ്കുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സ്വയംഭരണം നല്‍കുകയാണത്രേ ലക്ഷ്യം. ബ്യൂറോ ചെയര്‍മാനായി നിയമിച്ച വിനോദ്റായിയുടെ ആദ്യപ്രതികരണങ്ങളിലൊന്ന്, നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി വര്‍ധിക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച് വിവരമില്ലാത്തവര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്ന കോലാഹലം ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതില്‍നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കരുതെന്നാണ്. 2014ല്‍ മോഡി അധികാരത്തില്‍ എത്തുമ്പോള്‍ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ ആകെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി രണ്ടുലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുത്തായിരുന്നെങ്കില്‍, 2016 മാര്‍ച്ചായപ്പോള്‍ അത് ആറുലക്ഷം കോടി കഴിഞ്ഞു. മൂന്നിരട്ടി വര്‍ധന. സാധാരണക്കാരന് നല്‍കുന്ന വായ്പ സര്‍ഫെയ്സി’നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും റിലയന്‍സിനെ ഉപയോഗിച്ചും പിരിച്ചെടുക്കുന്നവര്‍ വിജയ് മല്യമാരെ സുരക്ഷിതമായ വിദേശവാസത്തിന് അയക്കുന്നു. 2013-15 കാലഘട്ടത്തില്‍മാത്രം എഴുതിത്തള്ളിയ കിട്ടാക്കടം 1.14 ലക്ഷം കോടിയാണ്. എസ്ബിഐമാത്രം എഴുതിത്തള്ളിയത് 40,084 കോടിയാണ്.

കോടീശ്വരന്മാരും വ്യവസായികളുമാണ് ബിജെപി എംപിമാരില്‍ മഹാഭൂരിപക്ഷവും എന്നതിനാല്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ധനനയങ്ങള്‍ സ്വാഭാവികമായും സമ്പന്നാനുകൂലമായി മാറുന്നു. കേരളത്തിലെ ബിജെപിക്കാര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കിയും മനസ്സിലാക്കാതെയും അവര്‍ക്കായി കര്‍സേവ നടത്തുകയാണ്. കേരളം ആസ്ഥാനമായ ഏക പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് ഇല്ലാതാകുന്നത് വായ്പനയങ്ങളിലും തന്ത്രങ്ങളിലും സംസ്ഥാനതാല്‍പ്പര്യം ഹനിക്കാന്‍ ഇടയാക്കും. കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ക്കായി സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യബാങ്കായ എസ്ബിടിയെ അടിയറവയ്ക്കുന്ന കേന്ദ്രനയം തിരുത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജനകീയ പോരാട്ടം ഉയര്‍ന്നുവരേണ്ടത് കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനിവാര്യതയാണ്

Read more: http://www.deshabhimani.com/articles/news-articles-21-12-2016/611589

Sunday, December 4, 2016

It is time to create a new participatory democratic society - Joseph ThomasDemonetisation by GoI created a hitherto unknown chaotic situation. People are suffering. Corporates and the communal outfits who divide the people for the benefit of corporates are happy with it. It is a deliberate attempt by the sinking finance capital system governed by corporates to solve the crisis it faces at the cost of the mass of the people. Unless it is effectively countered by moving over to a new crisis free system through a well planned creative intervention by the people, they will be subjected to unprecedented sufferings in the days to come.

== The declared objectives of demonetisation of 500 & 1000 rupee currencies are laudable.

..... If they could be attained people would have been benefited too.

..... But, due to lack of proper preparation and erraneous implementation strategy both of which due to malicious intensions, the measure created havoc in the lives of the people.== Declared objectives are not achieved.

== The parameters for assessing any administrative measure are not the declared objectives, but, the the gains and losses that are practically available.

The real effects :

..... Bank chests are full with the money that otherwise would have remained with the people helping them transacting their daily necessities. .....10 lakh crores rupees worth currency out of the total 14.27 lakhs are now in the banks. Only around 2 lakhs crores are given out in exchange. ..... People are forced to manage their daily affairs, initially with just 1/8th and now after three weeks with just 1/4th of the currency that existed before the demonetisation.

.... People are running short of cash even when they hold adequate bank balance.

.... The corporate entities are not facing shortage of cash and they are not in the queue for exchanging note or for withdrawing cash.

.... The corporates are in queue for availing loan from the massive deposits of the demonitised currency made by the people.

.... The bad debts of banks due from corporates are being written off.

.... Banks got back their lending capacity to service the corporates with further round of 'Bad Debts'

.... The corporates gets another round of credit through the fresh loans that could well be not returned.

.... Those corporates who gain out of this measure, siphon such loans to tax havens along with the wealth they looted from the people and the public assets.

.... The corporates thus invest the outflown wealth of the nation in global projects and share markets strengthening their position with respect to the global finance capital that is being accumulated.

.... The common people, the middle class and even the govt servants (except few who are corrupt) struggle to meet their daily needs without adequate currency.

..... Trading and distribution of commodities of all sorts are considerably reduced.

..... Production of goods including the essential ones are disrupted.

..... Workers are not getting their due wages

..... No takers for the products of farmers and self employed petty producers and even MSMEs.

..... No sales at small retail trading outlets.

..... Only super-hyper markets and malls are surviving with their online banking facilities

..... The economy is in shambles

.... People lost the confidence in the Monetary System prevailing in the country due to their sufferings due to the failure to exchange the withdrawn currencies with valid ones.

.... People lost their faith in the Banking System due to the inability of the banks to meet their demand in withdrawing their own deposits.

.... Reserve bank lost its credibility through its failure to honour its commitment to the people that it undertakes to pay the bearer the declared sum on the currency.

.... The Govt of India stand discredited due to its failure to honour the guarantee given by it to the people in respect of the currencies.

..... The already deprived people are advised by the GoI to cut down their consumption for the benefit of the economy and the nation at large.

..... The people are advised to bear with the ill effects for a pretty long period, still being extended in every subsequent delaration.

..... The now anticipated three months suffering, as declared by the GoI, though actually limited to it, itself will create havoc for the economy for many more years to come due to loss of production, distribution and consumption, happening due to this illogical demonetisation measure.

..... The life of the people will be miserable due to the attendant repercussions.

..... No problem for the corporates ..... They are not toched by the Govt. ..... No advice of austerity for them too.

..... The corporates are given fresh round of loans (The Rs. 6000 Crores loan for Adani for opening Mines in Australia is only an example)

..... Just on completion of one week from the day of demonetisation Rs. 7016 Crores of bad debts were written off by the banks to clear their NPA accounts. (This Rs. 7016 crores included Rs. 1600 crores of Vijay Mallya too)

..... The GoI failed to honour its commitment to bring back the swiss bank deposits of black money owned by Indians

..... The maximum limit of Rs. 75,000 for Liberalised Remittance Scheme (LRS) abroad at the end of UPA II was increased to Rs.1,25,000 by the BJP regime immediately after its taking over in June, 2014 and to Rs.2,50,000 in the next year ie. 2015. This is clearly a facilitation for siphoning of national wealth abroad that leads to creation of black money.

..... Increase of counterfeit notes and growth of extremism, terrorism and their nefarious activities using the counterfeit note brought across the border are the result of lethargy and failure on the part of the Govt machinery and often policy deviations, like privatisation of currency printing, especially abroad.

..... Corruption, black money, swindling and loot of public assets are aided by the Governmental policies, lethargy of the concerned monitoring machinery and often abetment of the political leadership. Failure of the banks to recover the loans given to the corporates is a clear case of siphoning the public money to the corporates. Tax concessions to the tune of Rs 5 Lakhs crores per year by the Govt is another case of appeasement of corporates. The handing over of PSUs, mines, oil fields, coal fields, spectrum and such other assets owned by the people to the corporates are few of the other examples.

== In order to solve the problems arising out of the bankruptcy of the banking system, depletion of the treasury etc through the above measures, people are put to untold sufferings.

== Clearly the beneficiaries of these gamut of policies are the corporates.

== The real objectives of demonetisation is, thus established, not curbing the menace of counterfeit notes, extremism, terrorism, black money or corruption but is solving the crisis in the financial system and helping the corporates.

..... Even on the face of the demonetisation drive, conterfeit notes of Rs.2000 currency is surfacing across the country. Black money in the form of new currency is also surfacing massively across the country. Terrorist activities and attacks are also happening repeatedly.

== People are advised to adjust to the inconveniences in the larger interest of the economy and the nation. This is something the people of India are used to expereience right from the days of independence. Nothing new in it, especially coming from a discredited GoI, Reserve Bank and Banking System.

..... Indian economy is landed in a chaotic situation by the demonetisation move of the GoI

..... The words of an economist comparing the demonetisation to the tyre of a fast moving automobile being blasted by firing at it is factual..

..... Plight of the people can seldom be worse than this

..... None other than the Hon. PM Mr. Modi could harm the people than this.

..... More over his advise to solve the problems and the chaotic situation by sharing the difficulties and available resources and the available currency till the problems are over with the changeover to a cashless economy is wrose than the problem itself. Cash less economy is impractical in a back ward economy like that of India for a pretty long time.

== Are there no way out for the people, other than what is advised by the Hon. PM ?

Sure, there is the peoples alternative policy frame work and the peoples' interventions.

..... The following peoples' alternative policy frame work will benefit the people, the economy and the nation in the short, medium and long run.

..... The people, if they take the initiative to create a new society, can find the solution to the chaotic situation with lesser troubles.

..... The ways and means for creating a new society is given below. (Sufferings on account of these initiatives to create the new sociey is lesser than the measures advised by Mr. Modi in his 'Man Ki Baat' discourse for November, 2016 and most of which are already created by the demonetisation measures)

== Program for creating a new Peoples' Democratic Society.

..... People shall organise themselves into Self Governing Communities.

..... People in each SGC shall produce maximum amount of daily necessities locally.

..... They shall put to use all the local resources to the maximum extent.

..... Workers, earning elsewhere, shall purchase their daily needs by paying the farmers and self entrepreneurs and other petty producers

..... Farmers, self entrepreneurs and other petty producers shall exchange their products within the SGS to the maximum extent possible

..... Establish the network of such Self Governing Communities online.

.... Essentials of life that are not available locally may be sourced direct from producing SGC over the network

.... Surplus produces of SGCs may be exchanged among the SGCs for own necessities or in absence sold to the other SGCs online.

.... Boycot super markets, hyper markets and malls which are financial capital outfits

..... Avoid purchasing durables and other articles or luxury consumption till the establishment of new society.

..... Avoid travel till the chaotic situation is over and normalcy restored.

..... Practice austerity. Practice barter system. Avoid trade using cash till normalcy is restored.

..... Whatever money is available shall be used maximum within the SGC through a co-operative system.

== Effects and Repercussions :

== Unlike the effect of measures advised by the Hon PM .....

.... Lives of the people shall improve in all aspects

.... Unity of labouring classes, the workers, the farmers, the self entrepreneurs and such other petty producers shall materialise.

..... Corporate market shall shrink to the extent of expansion of network of SGCs.

..... Even a marginal fall in trade will worsen the already crisis ridden corporate market

..... Tax receipts by the state shall come down, with the result, it shall not be able to help the corporates as before.

..... Share market shall crumble, with the fall in trade in the corporate driven market

..... Banks shall become bankrupt, with the collapse of corporate trade and the share market.

..... Monetary system and the Reserve Bank will be in crisis

..... The state that is controlled by finance capital will be in crisisThe tasks that shall be taken up by the SGCs

..... Re-engineer the management system and establish a new system of participatory democratic societal management under the joint initiative of working class, farmers and self entrepreneurs.

..... The crumbling Public Sector and Corporate Enterprises shall be taken over by the co-operatives of respective workers.

..... Assimilate technology in all areas.

..... For technology assimilation, use only Free Software and Free Technologies built on them.

..... Use the available hardware and substitute the use of hardware with software and network functions to the maximum extent possible and gradually acquire hardware production capability.

..... Establish free information communication network with the use of own network resources using Free Software

..... Develop language communication techniques and improve the interaction between different language communities.

..... Make available knowledge for every one freely.

..... Re-engineer the education system based on vernacular and interaction with other languages.

..... Every able bodied, irrespective of gender, to share manual and mental labour of all sorts including farming, cleaning and cooking, through joint farming, joint kitchens, joint restaurants etc, thereby relieving the rigours of labour making it a pleasure and entertainment

..... Improve health of every body through appropriate life styles

..... Strengthen the network of SGCs

..... Encode the new rules for the SGCs and their network management in the lines of General Public License (GPL) created by the Free Software Community

..... Re-engineer the society and establish a new progressive one with democracy and equality of opportunity at all levels and for every one.Summary :

== People, understanding the fraudulent objectives of the GoI in demonetising, have to intervene massively to with stand the onslaught of the GoI and in the creation of the new society under the joint initiative of working class, farmers and self entrepreneurs.

== The chaos created by the corporates' state shall be utilised as opportunity to establish a peoples' democratic societal management system based on freedom, democracy and equality of opportunity.

== Such intervention shall be fruitful in creating a new free society weathering all sorts of chaotic situations created by the corporates' state in pursuit of its corporate interest.

== Incase the working class fails to intervene urgently, incase this opportunity is not taken advantage of, the labouring classes, the workers, farmers and self entrepreneurs shall be liable to suffer for indefinite further spells out of the ill effects of mad measures of corporates' state in its pursuit of corporate interest, including subjecting the society to communal, nationalist and such other barbaric passions inorder to subjugate the people to class exploitation of the corporates.

Friday, December 2, 2016

പുതിയ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുക - നാണയം പിന്‍വലിക്കല്‍ നടപടിയിലൂടെ ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിച്ച അരാജകത്വം മറികടക്കാന്‍പുതിയ ജനകീയ ജനാധിപത്യ സമൂഹ സൃഷ്ടിയുടെ പരിപാടി --

ജോസഫ് തോമസ്== 500, 1000 രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ പിന്‍വലിച്ച കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നല്ലവതന്നെ. അവ നേടാനായാല്‍ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരവുമാണു്. എങ്കിലും, ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ കുറവും നടത്തിപ്പിലെ പാളിച്ചകളും കൊണ്ടു് ആ നടപടി ജനങ്ങള്‍ക്കു് ദ്രോഹകരമായി മാറി.

== പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടാനാവുന്നുമില്ല.

== യഥാര്‍ത്ഥ ലക്ഷ്യം മറ്റെന്തോ ആണെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നു.

== പ്രഖ്യാപനങ്ങളല്ല, ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമാണു് ഏതു് നടപടിയുടേയും വിജയ പരാജയങ്ങളുടെ പരിശോധനാ മാനദണ്ഡങ്ങളാകേണ്ടതു്.

യഥാർത്ഥത്തിൽ, ഉണ്ടായ ഫലങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും :

.... ജനങ്ങളുടെ പണം ബാങ്കുകളിൽ കുമിഞ്ഞു് കൂടി.

.... കയ്യിലുള്ള നോട്ടുകള്‍ക്കു് പകരം നോട്ടു് മാറി കിട്ടാത്തതു് മൂലം ജനങ്ങള്‍ക്കു് ഇന്ത്യന്‍ നാണയ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു.

.... ജനങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചു് നല്‍കാത്തതു് മൂലം ബാങ്കുകളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഇടിഞ്ഞു.

.... റിസര്‍വ്വു് ബാങ്കു് 500, 1000 നോട്ടുകളുടെ തത്തുല്യ മൂല്യം നല്‍കുമെന്ന അതിന്റെ വാക്കു് പാലിക്കാത്തതു് മൂലം അതിന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു.

.... കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 500, 1000 നോട്ടുകളുടെ മൂല്യത്തിനു് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഉറപ്പു് ലംഘിക്കപ്പെട്ടതു് മൂലം ഇന്ത്യന്‍ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

.... ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപം കിടക്കുമ്പോഴും കയ്യില്‍ പണമില്ലാതെ ജനങ്ങള്‍ വലയുന്നു

.... കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ക്കു് പണത്തിനു് പഞ്ഞമില്ല, അവര്‍ നോട്ടു് മാറാന്‍ ക്യൂ നില്കുന്നില്ല.

.... കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ ബാങ്കുകളില്‍ കുമിഞ്ഞു കൂടുന്ന പണം വായ്പ വാങ്ങാനുള്ള ക്യൂവിലാണുള്ളതു്

.... കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കിട്ടാ കടം എഴുതി തള്ളപ്പെടുന്നു

.... കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ക്കു് വീണ്ടും 'കിട്ടാക്കടം' നല്‍കാന്‍ ബാങ്കുകളുടെ ശേഷി തിരിച്ചു് കിട്ടി.

.... കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍ക്കു് വീണ്ടും 'തിരിച്ചു് കൊടുക്കേണ്ടതില്ലാത്ത' കടം കിട്ടുന്നു.

.... കിട്ടിയ കടവും കൊള്ളയടിച്ച പൊതു സ്വത്തുമടക്കം രാഷ്ട്ര സമ്പത്ത് പുറത്തേക്ക് കടത്തി സ്വിസ് ബാങ്കുകളിലും മറ്റു് നികുതിരഹിത പറുദീസകളിലെ ബാങ്കുകളിലും നിറയ്ക്കുന്നു.

.... ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തു് വിദേശ നിക്ഷേപമായി പുറത്തേയ്ക്കൊഴുക്കപ്പെടുന്നു.

.... പാവപ്പെട്ടവരും ഇടത്തരക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും (ചുരുക്കം ചില അഴിമതിക്കാരൊഴിച്ചു്) അവരുടെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചെടുക്കാനാവാതെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി കഴിയുന്നു.

..... അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ അടക്കം ഉല്പാദനം താറുമാറായി

..... തൊഴിലാളികള്‍ക്കു് കൂലികിട്ടാതായി

..... കര്‍ഷകരുടേയും സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭകരുടേയും ഉല്പന്നങ്ങള്‍ വാങ്ങാനാളില്ലാതായി

..... വിനിമയവും വിതരണവും താറുമാറായി

..... സമ്പദ്ഘനട തകരാറിലായി

..... 'മൂന്നു് മാസത്തിനുള്ളില്‍ എല്ലാം സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്ന' നല്‍കപ്പെടുന്ന ഉറപ്പു് പാലിക്കപ്പെട്ടാല്‍ പോലും മൂന്നു് മാസക്കാലം സമ്പദ്ഘടനയിലുണ്ടായ പിന്നോട്ടടിയും ഉല്പാദന നഷ്ടവും വരുമാന നഷ്ടവും വരും കാലത്തെല്ലാം സമ്പദ്ഘടനയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

..... വരുംകാലം ഇതിന്റെയെല്ലാം അനുരണനങ്ങള്‍ മൂലം ജീവിതം ദുരിതപൂര്‍ണ്ണമാകും.

..... കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല....... അവരെ ഭരണാധികാരികള്‍ തൊടുന്നില്ല, ഉപദേശിക്കുന്നുമില്ല.

..... അവര്‍ക്കു് കൂടുതല്‍ കടം കൊടുക്കുന്നു (അദാനിക്കു് വിദേശത്തു് ഖനി തുറക്കാന്‍ കൊടുക്കുന്ന 6000 കോടി രൂപ ഉദാഹരണം മാത്രം)

..... നോട്ടു് പിന്‍വലിച്ചു് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു് 7016 കോടി രൂപ ബാങ്കുകള്‍ കിട്ടാകടം എഴുതി തള്ളി (ഇതില്‍ 9000 കോടി തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട കിങ്ങ്ഫി‍ഷറുടമ വിജയ് മല്യയുടെ 1600 കോടി രൂപയും പെടും)

..... സ്വിസ് ബാങ്കിലെ കള്ളപ്പണം തിരിച്ചു് കൊണ്ടുവരുമെന്നു് പറഞ്ഞതു് ചെയ്തില്ല.

..... ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നു് വിദേശത്തേക്കു് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന തുക (യുപിഎ ഭരണം വിട്ടപ്പോള്‍) ഓരോ തവണയും 75,000 ഡോളര്‍ മാത്രമായിരുന്നതു് മോദി അധികാരത്തിലേറി ഉടനെ 2014 ജൂണില്‍ 1,25,000 ഡോളറായും തുടര്‍ന്നു് 2015 ല്‍ 2,50,000 ഡോളറായും മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. കള്ളപ്പണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒത്താശയാണതു്.

..... കള്ളനോട്ടുകളും തീവ്രവാദികളുടേയും ഭീകരവാദികളുടേയും വളര്‍ച്ചയും അവരുടെ ഭീകര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ഭരണകൂടത്തിന്റേയും ഭരണാധികാരികളുടേയും വീഴ്ചയുടേയും പിടിപ്പു് കേടിന്റേയും മിക്കപ്പോഴും നയ വൈകല്യങ്ങളുടേയും ഫലമാണു്

..... അഴിമതിയും കള്ളപ്പണവും പൊതു മുതല്‍ ധൂര്‍ത്തും പൊതുമുതല്‍ കൊള്ളയും ഭരണകൂടത്തിന്റേയും ഭരണാധികാരികളുടേയും ഒത്താശയോടെ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണു്

== ഭരണാധികാരികളുടെ മേല്പറഞ്ഞ വീഴ്ചകള്‍ക്കു് പരിഹാരം കാണാനെന്ന പേരില്‍ ആതേ നയപരിപാടികള്‍ കാണാന്‍ ജനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയാണു് ഈ നടപടികളിലൂടെ നടക്കുന്നതു്.

== യഥാര്‍ത്ഥ ലക്ഷ്യം കള്ളനോട്ടുകളോ കള്ളപ്പണമോ തീവ്രവാദമോ ഭീകരവാദമോ അവയുടെ അതിക്രമങ്ങളോ തടയുകയല്ല, മറിച്ചു് കോര്‍പ്പറേറ്റുകളുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുകയാണു് എന്ന കാര്യം ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു.

..... ഈ നടപടികള്‍ക്കു് ശേഷവും പുതിയ 2000‍ ന്റെ കള്ള നോട്ടുകള്‍ പോലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഭീകരാക്രമണവും തുടരെ ഉണ്ടാകുന്നു

== ജനങ്ങള്‍ക്കു് ഇത്തരം ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയല്ലാതെ എന്ത് വഴി എന്ന ആശങ്കയില്‍ അവര്‍ നിരാശയിലേയ്ക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു.

ജനകീയ പരിഹാരം ഉണ്ടു്.

..... താഴെ പറയുന്ന പരിപാടി ജനങ്ങള്‍ കൂട്ടായി നടപ്പാക്കിയാൽ തങ്ങള്‍ക്കും സമൂഹത്തിനും തല്ക്കാലവും മധ്യകാലത്തിലും ദീര്‍ഘകാലത്തിലും ഗുണം ചെയ്യും.

..... സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി യുടെ ഫലമായി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന അരാജകത്വത്തിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

..... ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ടയര്‍ വെടിവെച്ചു് പൊട്ടിച്ചതു് പോലുള്ള അവസ്ഥയാണുണ്ടായിരിക്കുന്നതു് എന്നു് പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധന്റെ പ്രസ്ഥാവന വളരെ സാര്‍ത്ഥകമാണു്.

..... ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഇതിലേറെ മോശമാകാനില്ല.

..... ഇത്രയേറെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാന്‍ മറ്റൊരു ഭരണത്തിനും കഴിയുമെന്നു് തോന്നുന്നില്ല.

..... ഈ അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കു് പരിഹാരം കാണാന്‍ ജനങ്ങള്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ പുതിയൊരു സമത്വ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാം.

..... അതിനുള്ള വഴികള്‍ താഴെ പറയുന്നു. (സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഈ പറയുന്ന വഴികള്‍ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കു് പൊതുവെ താല്കാലികമായി ആഘാതം ഏല്പിക്കുന്നവയാണു്. ഇവിടെ ഭരണകൂടം തന്നെ അതു് ഏറെയും ചെയ്തു് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏതാണ്ടു് ഇതേ കാര്യങ്ങള്‍ അവര്‍ നമ്മോടു് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നവമ്പര്‍ മാസത്തെ മന്‍കീബാത് നല്‍കുന്ന ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായതു് സര്‍ക്കാരിന്റെ നയനടപടികള്‍ മൂലം ജനങ്ങള്‍ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുകയാണു്. ഇതിലേറെ ഒന്നും വരാനില്ല.)

== പുതിയൊരു ജനകീയ ജനാധിപത്യ സമൂഹ നിര്‍മ്മാണ പരിപാടി

..... പ്രദേശവാസികൾ സ്വയംഭരണ സമൂഹമായി സംഘടിക്കുക

..... പ്രാദേശികമായി പരമാവധി അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ കൂട്ടായി ഉല്പാദിപ്പിക്കുക

..... അതിനായി പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങള്‍ പരമാവധി കൂട്ടായി ഉപയോഗിക്കുക.

..... തൊഴിലാളികള്‍ അവർക്ക് പണമായി കിട്ടുന്ന കൂലി കൊടുത്ത് അതതു് പ്രദേശത്തുള്ള കർഷകരിൽ നിന്നും സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകരിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ നേരിട്ടു് വാങ്ങുക.

..... കർഷകരും സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭകരും സാധനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുക.

.....ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വയംഭരണ സമൂഹങ്ങളുടെ ശൃംഖല സൃഷ്ടിക്കുക.

.... പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമല്ലാത്ത അവശ്യവസ്തുക്കൾ മാത്രം സമാന സ്വയംഭരണ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുക

.... മിച്ചൊല്പന്നങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്വയം ഭരണ സമൂഹങ്ങളുമായി പരസ്പരം കൈമാറുക.

.... സൂപ്പർ -ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളും മാളുകളും ബഹിഷ്കരിക്കുക.

..... പുതിയ വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വരും വരെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളൊഴിച്ചുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാതിരിക്കുക.

..... പ്രതിസന്ധി തീരും വരെ യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക.

..... ചെലവ് ചുരുക്കി, പണമുപയോഗിച്ചുള്ള ക്രയവിക്രയം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കുക.

..... ഉള്ള പണം സ്വയംഭരണ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ വഴി വിനിയോഗിക്കുക

== ഫലങ്ങൾ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ :

.... ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടും.

.... തൊഴിലാളികളും കര്‍ഷകരും സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭകരുമടങ്ങുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ഐക്യം രൂപപ്പെടും.

..... കോർപ്പറേറ്റ് കച്ചവടം ഇടിയും

..... സർക്കാരിന് നികുതി കിട്ടാതാകും.

..... ഓഹരി കമ്പോളം തകർന്നടിയും

..... ബാങ്കുകൾ പാപ്പരാകും.

..... സർക്കാരും റിസർവ്വ് ബാങ്കും കുഴപ്പത്തിലാകും

..... ധന മൂലധന കുത്തകകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടം തകരും

ഏറ്റെടുക്കേണ്ട കടമകൾ

..... തകര്‍ന്നടിയുന്ന ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു് പുതിയ രീതിയിലുള്ള പങ്കാളിത്ത ജനാധിപത്യ സാമൂഹ്യ മാനേജ്മെന്റു് സംവിധാനം തൊഴിലാളികളുടേയും കര്‍ഷകരുടേയും സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭകരുടേയും കൂട്ടായ്മയുടെ മുന്‍കൈയ്യില്‍ പുന സൃഷ്ടിക്കുക

..... തകര്‍ന്നടിയുന്ന പൊതുമേഖലയിലേയും കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെയും സ്ഥാപനങ്ങൾ അതാതിടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളുടെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക.

..... എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വാംശീകരിക്കുക

..... അതിനായി സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ് വെയർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക

..... ഹാർഡ് വെയർ ഉള്ളവ മാത്രം ഉപയോഗി ക്കുക, ക്രമേണ സ്വതന്ത്ര ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ ഉല്പാദനശേഷി നേടുക.

..... വിവര വിനിമയ ശൃംഖല സ്വതന്ത്രമാക്കുക, സ്വന്തം ശൃംഖലാ വിഭവങ്ങള്‍ സ്ഥാപിച്ചുപയോഗിക്കുക

..... ഭാഷാ വിനിമയ സങ്കേതങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ച് ഇതര ഭാഷക്കാരുമായുള്ള വിജ്ഞാന-സാംസകാരിക വിനിമയം മെച്ചപ്പെടുത്തുക

..... അറിവ് സ്വതന്ത്രമായി എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കുക.

..... മാതൃഭാഷാധിഷ്ഠിതവും അതേ സമയം അന്യഭാഷാ വിനിമയത്തിലൂന്നിയതുമായി വിദ്യാഭ്യാസം പുനസംഘടിപ്പിക്കുക

..... എല്ലാവരും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ അദ്ധ്വാനം പങ്ക് വെയ്ക്കുക.

..... ജീവിതചര്യകളിലൂടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക.

..... പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സമൂഹങ്ങളെയും അവയുടെ ശൃംഖലയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുക.

..... സ്വയംഭരണ സമൂഹങ്ങള്‍ അവയ്ക്കാവശ്യമായ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിര്‍മ്മിച്ചു്, സ്വയം നടപ്പാക്കുക (സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സമൂഹം സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചു് നടപ്പാക്കുന്ന പൊതു ജനോപയോഗ നിയമാവലി - General Public License - മാതൃകയാക്കാവുന്നതാണു്)

..... എല്ലാ തലങ്ങളിലും ജനാധിപത്യപരവും അവസര സമത്വത്തിലൂന്നിയതും പുരോഗമനോന്മുഖവുമായ പുതിയ സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുക.

ചുരുക്കത്തിൽ :

== കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന്റെ തട്ടിപ്പു് മനസിലാക്കി അതിനെ നേരിടാന്‍ തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ മുന്‍കൈയ്യോടെ ജനങ്ങളാകെ തയ്യാറാകുക

== ഭരണകൂടം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയും അരാജകത്വവും പുതിയ സമൂഹ സൃഷ്ടിയ്ക്കുള്ള അവസരമായി തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗവും സമൂഹമാകെയും ഉപയോഗിക്കുക.

== ഇത്തരത്തില്‍ ഇടപെട്ടാല്‍ നിലവിലുള്ള സമൂഹത്തിന്റെ തകര്‍ച്ചയില്‍ നിന്നു്, അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അരാജകത്വം മറികടന്നു്, പുതിയൊരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കാനാകും.

== അടിയന്തിരമായി ക്രീയാത്മകമായി ഇടപെടാതിരുന്നാല്‍, ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാല്‍, മൂലധന സേവകരായ ഭരണ കൂടം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ ഈ ഭ്രാന്തന്‍ പരിപാടി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തകര്‍ച്ചയുടെ പരിണിതമായുണ്ടാക്കുന്ന കയ്പേറിയ ഫലങ്ങൾ തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗവും കൃഷിക്കാരും സ്വയംതൊഴില്‍ സംരംഭകരുമടങ്ങുന്ന അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളും സമൂഹമാകെയും വരും കാലങ്ങളില്‍ ദീർഘകാലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.

Blog Archive